Лекции по Медицина

10. Луксация на раменната става

Това е най-честата луксация (25-30%). Луксациите са най-често индиректни. При падане с отведена и външно ротирана ръка се разкъсват връзките и ставата се луксира:
- предна- 75% (най-честата) главата на хумеруса е пред cavitas glenoidales на скапулата.
- долна- произлизат заедно с предните, индиректно вследствие хиперекстензия;
- задна- обикн.е резултат на значителни директни травми, които удрят главата отпред и я изместват извън ставната ямка в задна посока.
- горна;

Клинична картина: блокирани движения в рамото, мн. силна болка, деформация на раменната става- липсва норм. заобленост на рамото. Задължит. е рентгенография и изследване на ф-ята на n.axilaris, който инервира m.deltoideus, след това се намества; задължит. с упойка, имобилиз. е в мека превръзка за 2 седмици.
Усложнения:
- откършване на tuberculum major- крепитации, силен хематом, ст. ямка не е напълно празна;
- банкартова увреда- разкъсване на ст. капсула от ръба на cavitas glenoidales, главата преминава през това разкъсване. Вследствие на тази увреда може да настъпи рецивидираща луксация. Лечението е само оперативно или артроскопия.
- увреда на Хил Сакс- това е инпресионна фрактура на главата на humerusa;
- втвърдяване на рам. с-ва;
- увреда на n. axilaris;
- разкъсвания на мускули, преди всичко на m.subscapularis;
- много рядко съдови увреди;
Ако първата луксация е на 16-17 год. 100 % тя става повтаряща се.
На 22год-60-80%
На 26-40%. Желателно е операция.