Лекции по Медицина

9. Луксация на акромио-клавикуларната става и стерно-клавикуларната става

Луксация на акромиоклавик.с-ва
Механизъм- индиректен(падане при отведена ръка). Възможни са 3 варианта:
- първи- т.нар дисторзио(навяхване на ставата). Лечението е имобилиз.за 10 дни с последваща физиотерапия и КТ;
- втори- разкъсване на акромиоклавик. лигамент; лекува се консервативно, прави се превръзка повдигаща рамото нагоре за 30 дни.
- трети- разкъсване на акромиоклавик. и коракоакромиалния лигамент.

Лечение- оперативно като се изв. открита репозиция, шев на лигаментите и обикн. ставата допълн. се фиксира с една, две кишнерови игли.
При първи и втори вариант се правят т.нар.стрес снимки.

Луксация на стерноклавик. става
Механизъм- индиректен. Дължи се на разкъсване на lig.sternoclaviculare superior (нагоре, надолу, напред, назад- тя е опасна, защото може да притисне хранопровода и трахеята и затова трябва спешно да се намести. Лекуват се с безкръвна репозиция и перкутанна фиксация с поставена игла.