Лекции по Медицина

8. Малък мозък и координация

Осъществява координацията, скоростта, направлението и продължителността на движенията, мускулната сила, тонус и равновесието. Получава инфо от кората и го сравнява с инфо от вестибуларния апарат за позицията на тялото и изпълняването на двигателният акт.
Макроскопски: folia, fissurae – разделят го на paleocerebellum, neocerebellum, archicerebellum. Според функционалното устройство - vestibulocerebellum (регулира мускулния тонус и съкращенията на дисталните флексорни мускули), spinocerebellum (пространствена и времева координация) и vermis. ММ се свързва с мозъчния ствол с 3 крачета – peduculus cerebrallis inferior, medius et superior.
Микроскопски:
Кората има 3 слоя: stratum moleculare(звездовидни и кошчеви клетки които инхибират кл. на Пуркиние), stratum gangliosum(клетки на Пуркиние), stratum granullosum (зърнести клетки на Голджи).
Бяло вещество – аферентни влъкна (мъховидни за пространствена и времева сумация; катерещи се – корекции в движенията, моторно обучение) и еферентни влакна. В дълбочина има 4 чифта сиви ядра – nucl fastigii, globosus, emboliformis et dentatus.
Малкомозъчни увреждания. Водят до нарушение в координацията – атаксия. Може да се наблюдава при прав стоеж (статична), при ходене (локомоторна) и при извършване на целенасочени движения с ръцете (динамична атаксия).
Вермисен (архи- и палеоцеребрален) синдром:
Статична и локомоторна атаксия – установява се чрез: проба на Ромберг – пациентът застава със събрани пръсти и вдигнати напред ръце. При церебеларна увреда залита при затворени и отворени очи, а при увреда проприорецептивната сетивност – само със затворени; Проба на Бабински-Вайл – със затворени очи прави 3 крачки напред, 3 назад и залита винаги в една посока (звездовидна походка ); Проба на Унтербергер: марширува на място. Нормалното отклонение е след 50 стъпки – 45 градуса. Очедвигателни нарушения – нарушена очна фиксация и плавнопроследяващи движения, нистагъм. Мускулна хипотония; Тремор на тялото и на главата предимно (3Hz) в предно-задна посока.
Неоцереберален (цереброцеребеларен) синдром – динамична атакасия (заради закъснение при изключването на мускулите антагонисти и включването на агонистите), дисметрия (неулучване на целта), интенционен тремор, адиадохокинезия. Носо-показалечна проба със затворени очи – наблюдава се дисиметрия (не си улучва носа) и интенционен тремор. Колянно-стъпална проба – легнал, повдига единя крак, с пета улучва коляното на другия и плъзга петата по предната част на подбедрицата – дисметрия, интенционен тремор; Проба на Бабински– с китката на ръката извършва пронация и супинация върху дланта на другата ръка – диадохокинезия. Почерк – едри, неравномерни, неравни букви. Говор – забавен, неравномерен, насечен, с талсъчни усилвания. Синергии: Набръчква веждите като поглежда нагоре. Размахва ръцете при ходене (то тва и аз го правя). Като е легнал, при изправяне вместо да притисне крака, който е към страната на увредата, към леглото - той ги вдига :D
Други координационни синдроми: Периферен вестибуларен (увреждане на вътрешното ухо и слухововестибуларния нерв); Централен вестибуларен (засягане на мозъчния ствол при инсулт, МС, тумори); Задностълбцова атаксия (засягане на пътищата за проприорецептивната сетивност в гръбначниа мозък); Перифернонервна атаксия (засягане на пътищата на проприорецептивната сетивност в периферните нерви); Фронтална, челна атаксия (увреждане на челния дял)