Лекции по Медицина

21. Мъжки полови органи. Семенник (Testis, Didimys, Orchis)

Семенник

Той е двоен орган, разположен в специално вместилище (скротум), температурата в който е по-ниска от тази в коремната кухина, като определя оптималното протичане на сперматогенезата. Семенникът е приплеснат. Описват се медиална и странична повърхност, преден издаден ръб, долен и горен полюс. Дължината му е около 4 см. Преден, заден – 3 см, а страничния – 2 см. Масата му е от 20-30 гр. Семенникът е обвит с белезникава обвивка. В задно-горния му участък се формира средностението на семенника. От него ветрилообразно се разпространяват преградите на семенника. Те разделят масата му на около 250-300 делчета. Върхът им е ориентиран към средностението, а основата му лежи към срещулежащия ръб и повърхност. Във всяко делче има по 2-3 извити семенни каналчета. Дължината им варира от 50-70 см. За да се поберат, те са силно нагънати. Във върховата част на делчетата те се обединяват и образуват право семенно каналче. Правите семенни каналчета продължават към средностението, където формират т.нар. мрежа на тестиса. От мрежата започват 12 до 13 изнасящи каналчета, където от първото каналче след изливането се вливат останалите. В извитите семенни каналчета протичат процесите на сперматогенезата. Между тях се намират т.нар. лайдигинови клетки, които произвеждат мъжки полови хормани.

Придатък /надсеменник/ (Epididymys)

Разполага се по задния ръб на горния полюс на семенника, на него се различават 3 основни части: глава, тяло и опашка. В придатъка се разполага протока на придатъка, който за да се побере е много силно нагънат – дължината му е 6-8 метра.

Семепровод

Представлява продължение на протока на придатъка. Има дължина около 50 см и много дебела страна. Диаметърът му е 3 мм, а при диаметъра на лумена – 0,5 мм. В зависимост от топографското му разположение се различават 4 части: семенникова – разположена зад семенника. Втората е фуликуларна част. Третата част е лангвинална. Четвъртата е тазова. Крайната част на семепровода е разширена и се нарича ампула. Тя лежи отзад на пикочния мехур. Дължината и е около 3-4 см. В най-долния си участък се стеснява и насочва към простатата.

Семенно мехурче (Vesicula seminalis)

Той е двоен орган, разположен по задната страна на пикочния мехур, странично от ампулата на семепровода. Дължината му е около 5 см, а ширината около 2 см. В дисталната си част то завършва с отделителен проток. Той се обединява с протока на ампулата и образуват семеизхвърлящия проток, който се отваря в простатната част на пикочния канал. Семенния мехур е една от трите жлези, които произвеждат течната съставка на спермата.

Простата (Prostata)

Тя е единичен орган, разполага се в предно-долния участък на малкия таз, под пикочния мехур, върху пикочо-половата диафрагма. Има форма на кестен. Различават се 2 повърхности: предна – насочена към симфизата, задна – към правото черво и долно-странична повърхност. Основата на простатата е ориентирана нагоре към пикочния мехур. Напречният размер на простатата е 4 см, вертикалният – 3 см, а предно-задния – оксоло 2 см, мас – 20-25 гр. Различават се 3 дяла – десен, ляв и среден, наречен провлак. Простатата е изградена от 3-40 жлези, означени като жлезен паренхим и от т.нар. мускулно вещество от гладка мускулна тъкан. Простатата произвежда съставки на семенната течност, които и придават кисело рН. Простатата търпи възрастови изменения. Много често средния дял хипертрофира.

Булбоуретрална жлеза

Тя е двойна жлеза, има овална форма, разполага се около луковицата (Bulbus), а изводния проток извлича секрета в уретрата, откъдето е и названието на жлезата.

Полов член (Penis)

Той е копулационен орган, провежда урината и спермата.Състои се от две основни части: корен, прикрепен към лонната част и тяло, което напред завършва с главичка. Половият член е изграден от 2 пещеристи и 1 гъбесто тяло. Пещеристите тела са дълги и цилиндрични. Предният им край е заострен, а задния образува крачета на пениса. Гъбестото тяло заляга в улея, образуван при завършването на двете пещеристи тела. Напред това тяло изгражда главичката на пениса, а назад – с разширение – луковица. Встрани, където се разширява в булбоуретрална жлеза. Във вътрешността на гъбестото тяло се разполага мъжкия полов канал. Пещеристите и гъбестото тяло са обвити от дълбока и повърхностна фасция. Отвън пенисът е обвит от кожа, която в областта на гливичката образува дубликатура – препуциум.