Лекции по Медицина

25. Менингити. Менингеален синдром. Класификация. Туберкулозен менингит. Вирусни менигити

Класификация: Вирусни менингити (първични и вторични); Бактериални (първични и вторични); Спирохетни (луес, невроборелиоза, лептоспироза); микотични(криптококов, кандидозен); паразитозни; други (бруцелоза,листероза,антракс); асептични(при лумбална пункция, въвеждане на констрастно в-во).
КК: незавивимо от причинителя се характеризира с два основни синдрома: общосоматичен инфекциозен синдром (температура, отпадналост, левкоцитоза, ускорена СУЕ, тахикардия) и менингиален синдром който включва: Менингорадикулерен синдром -главоболие, гадене, повръщане, снижен сетивен праг, вратна ригидност, повишена ликворна секреция>брадикардия, застойна папила; психични нарушения, леки парези, говорни нарушения.
Ликворен синдром - повишено ликворно налягане, промяна на цвета на ликвора – бистър при вирусни, гноен при бактериални менингити; увеличение на белтъка и клетките и намаление на захарта в ликвора)
Вирусни менингити: Ентеровирусни – по орален или ВКП, размножават се в лимфните възли и по кръвен път достигат до менингите и други органи (Коксаки вирус, ECHO – enteric citopathogenic human orphan, полиомиелит); Лимфоцитарен хориоменингит – ВКП > кръв > менинги > повишаване на интеркраниалното налягане, причинявайки ликворна хиперсекреция. Лечение – симптоматично, антибиотици, реанимация. Да се започне противотуберкулозна терапия, докато не се изключи туберкулозен менингит (при него белтъкът е силно повишен).
Бактериални менингити: Туберкулозен менингит – най-често е резултат от разсейка от първичен туберкулозен комплекс в белия дроб. Образуват се пръснати туберкули по менингите, епендима и хориоидния сплит. КК: подостро протичане. Продормален период с нарушено общо състояние – 2-3 седмици. Начало – остро, интракраниална хипертенсия, застойни папили. Засягат се ЧМН, развива се васкулит. При неадекватна терапия хронифицира – развива се миелорадикулит и спинален блок – парези и плегии на ЧМН и др. Диагноза: изследване на ликвора (опалесцентен, образува фина фибринова мрежа при престояване, силно понижена захар), PSR тест за ДНК ликвора, рентгенография на бял дроб, КТ или МРТ на главния мозък. Лечение – незабавно. Тройната комбинация - ХИНК + Rimactan + Etabutol(или Стрептомицин); антитуберкулозни медикаменти от първи и втори ред, вит.В6, дехидратиращо лечение с манитол и фуроземид. ЗА ОСТАНАЛИТЕ БАКТЕРИАЛНИ МЕНИНГИТИ – СЛЕДВАЩАТА ТЕМА: