Лекции по Медицина

7. Местна анестезия – техники - бива контактна, инфилтрационна, венозна, проводна

Контактна анестезия (повърхностна):
- На кожата – чрез намазване с местен анестетик. Използва се в козметичната анестезия. Постига се леко изтръпване , а не пълно обезболяване
- На лигавиците(нос, уста, гълтач, трахея, бронхи, уретра) – чрез накапване, намазване или напръскване. Блокират се само рецепторите – повърхностна анестезия, топикална

Инфилтрационна анестезия – анестетикът се инфилтрира(инжектира) в областта на оперативната намеса. Блокират се рецепторите и крайните разклонения на нервите. Започва се от кожата с кожен кабар и после в дълбочина.

РИВА (регионална интравенозна анестезия) - при операция на крайници. Горен крайник- Lidocain 2% 40мл.; долен крайник Lidocain 2% 60-80мл. Поставя се маншет в горния край на крайника за ограничаване на кръвотока. Ограничаваме анестетика до тази област, която се оперира. Втори маншет върху обезболеното място и анестетика се върти в крайника.

Приводна анестезия – анестетикът се инжектира в или около нервните проводници на различни нива меджу рецепторите и мястото на влизането на нервите в гръбначния стълб.
Ромб на Хакенбрух – от две срещуположни точки се инжектира анестетика, така че да загради под формата на ромб оперативното поле.

Спинална анестезия – анестетикът попада в субрахноидалното пространство и облива коренчетата на гръбначно-мозъчните нерви непосредствено след излизането им от гръбначния мозък. Изтичането на ликвор доказва, че върхът на иглата е в субрахноидалното пространство. Lidocain 2% -2мл. Усложнения - артериална хипотензия(израз на блокиране на симпатикусовите влакна); нарушение на дишането( при висок спинален блок, поради изключване на междуребрените мускули); главоболие( дължи се на изтичане на ликвор); мемингити

Епидурална анестезия – анестетикът се аплицира е епидуралното пространство. Lidocain 2% 20мл. може да се постави катетър и да се аплицира допълнително количество. Върхът на иглата е между двата листа на дура матер. Показания за спинална анестезия са: опериране на долната половина на корема; Цезарово сечение и обезболяване при раждане; долни крайници. Противопоказания – отказ на пациента; инфекции на кожата в областта на убождането; кръвозагуба; смущения в кръвообръщението.