Лекции по Медицина

6. Местна анестезия – предимства, недостатъци, токсичност, средства

Местна анестезия - обезболяване на определена област от тялото при пълно съхранение на съзнанието.
Предимства-простота на метода; икономична; не изисква сложна апаратура; неексплозивна; избягва опасностите на общата анестезия; не изисква следоперативно наблюдение.
Недостатъци – наличие на съзнание; неприложима при големи интервенции; не осигурява мускулна релаксация; не отнема всички видове сетивност.
Механизъм на действие – местните анестетици проникват в липопротеидната мембрана на нервното влакно, блокират вълната на деполяризация по хода на нерва.
Ред на блокиране: топло и студено; болка; допир; налягане; вибрация; двигателни влакна.
Вазоконстриктори към местните анестетици с цел удължаване на действието им.
Оптимално съотношение адреналин : анестетик – в хирургията 1:200 000; в денталната медицина 1:80 000
Токсичност – токсичните прояви в 99% от случаите се дължат на предозиране (абсолютно или релативно) и само в 1% на свръхчувствителност.
Кл. картина на интоксикацията – първоначално се наблюдава неспокойствие, нервност, неадекватност, объркана реч, треперене на мускулите, гърчове, главоболие, световъртеж и шум в ушите, гадене и повръщане. При напреднала интоксикация – кома, спиране на дишането и циркулаторен колапс.

Средства:
1) Кокаин – първият местен анестетик, използван в практиката. Единственият естествен препарат, добиван от листата на растението Erytroxilum coca. Стимулира ЦНС, създава усещане за повишена работоспособност и еуфория. Единствен има съдосвиващ ефект(не се прибавя Adrenalin). Прилага се в офталмологията, чрез напръскване или намазване . силно токсиче, максимална доза 2 mg/кг в 10% разтвори.
2) Прокаин (новокаин) – един от най-бързо метаболизиращите се местни аналгетици. Малка токсичност. Разтвори 0,25- 0,5% в банки 500мл.; 1,0-2,0% ампули; 0,25%-разтворител на АБ.
3) Лидокаин – по-мощен и по-токсичен от прокаина. За инфилтрационна анестезия 0,25-0,5%. За проводна 1-2%. За лигавици- спрей или паста 2-4%. Антиаритмично действие 2 mg/кг. Мах доза 7 mg/кг.
4) Мепивакаин, Прилокаин, Карбокаин, Бупивакаин, Хирокаин – имат продължително действие. Подходящи за спинална епидурална анестезия.
Път на болката – от органа по нервния проводник през гръбначния мозък до главния мозък.