Лекции по Медицина

Микробиология

Лекции по Микробиология

1. Предмет и задачи на микробиологията
2. Структура на бактериите
3. Физиология на бактериите
4. Микрофлора на вода, почва и въздух
5. Микрофлора на човешкото тяло
6. Действие на физичните и химични фактори върху микроорганизмите
7. Стерилизация и дезинфекция
8. Антимикробна химиотерапия
9. Антибиограма
10. Инфекция. Инфекциозна болест. Видове и форми на инфекцията
11. Имунитет. Еидове и форми на имунитета. Естествена резистентност
12. Антигени. Имунна система
13. Антитела. Имунен отговор
14. Реакция антиген-антитяло
15. Алергия
16. Ваксини и серуми
17. Вземане на материали за изследване
18. Род найсериа. Видове неисериа, неисериа гонорея
19. Ентеробактериацеа. Етерихиаколи
20. Род шигела
21. Род коринебактериум
22. Вибриохолере
23. Ротбацилус. Бацилус антрацис
24. Род костригиум-тетани. Костригиум-ботолинум
25. Обща характеристика на вирусите
26. Вътреболнични инфекции