Лекции по Медицина

4. Микрофлора на вода, почва и въздух

Най голямое наличието на МО в почвата, по малко в водата и най малко в въздуха.Основна част от микробната флора е съставена от съпрофитни МО. Това са МО живеещи свободно в почвата и водите.Друга част съставя времената флора.Към нея се причисляват МО развиващи се само в хората и животните –предимно представители на нормалната им микрофлора и по рядко причинители на заболявания.Те попадат там чрез секретите или ексекретите на болните .В зависимост от устойчивоста си МО преживяват различно дълго в околната среда.Колкото е по дълго толкова опасноста от заразяване е по голяма.Околната среда е обект на периодичен санитарномикробиологичен контрол чрез който се цели ограничаване на разпросранението на инфекциозни заболявания.Директното доказване на десетките причинители на инфекциозни заболявания в околната среда е невъзможно, затова оценката в околната среда /до колко може да се заразим/се извършва по така наречените санитарнопоказателни МО.Те са задължителна част от нормалната микрофлора .Размножават се само в макроорганизми като запазват жизнеспособноста си в околната среда в дни до седмици.Доказването им показва наличие на замърсяване с секрети или екссекрети от човешката дейност.За фекално замърсяване говори наличието на ешерихияколи-„ентерококи” за замърсяване на дихателните пътища говори наличие на стрептококи и стафилококи.
-МИКРОБИ В ПОЧВАТА-най богат е повърхностният слой от 10 до 20 см.Почвата има същински почвени бактерии участващи в кръговрата на веществата.Чрез почвата може да се заразим с пори на причинителите на тетаност, газова гънгрена, и да се заразят храни с спори на причинителя на ботолизма.
-ВОДА-има същински водни МО живеещи при ниски температури, както и причинителите на холерата , различни ентероколити , чревни бактерии като ешерихия коли,ентерококи.Подобно на почвата водат асе замърсява предимно с фецес.
-МИКРОБИ В ВЪЗДУХА-той е неблагоприятна среда за размножаване, там МО попадат чрез частици на органичен и неорганичен прах.При говар кихане , кашляне болния и заразоносителите отделят аерозолни частици с полепнали върху тях МО. Особено опасен е въздуха в затворените помещения.По въздушно капков път се разпространяват грип , паротит , морбили, скарлатина и др.Особено опасно е разпространението на патогенни и условно патогени бактерии в болничната среда –могат да причинят вътреболнични инфекции.За предотвратяването им трябва да се провежда контрол на болничната среда и процесите на стерилизация и дезинфекция.