Лекции по Медицина

16. Миокардити. Кардиомиопатии

Миокардитите са възпалително заболяване на сърдечния мускул, причинено от вируси, бактерии, гъбички, паразити или алергия спрямо различни нокси. Етиология – миокардитите биват- ревматични, вирусни, алергични и по рядко с друга причина- скарлатина, коремен тиф, треска, пневмония , туберкулоза и др. Най – честите са вирусните причинени от коксаки Б- вируси, аденовируси. Миокардитите се наблюдават и при други вирусни инфекции – варицела,вариола, грип и др. Важно значение имат миокардитите след ангина – тонзилогенен миокардит. При част от случайте протичат хронично и са с неясна етиология- идиопатичен миокардит. Патогенеза- При миокардит се намалява съкратителната способност на миокарда с различно изразена СН и може да се засегне възбудно проводната система на сърцето с поява на различни ритъмни и проводни нарушения. Клинична картина – Миокардитът може да започне по време на фебрилния период или 2-3 седмици след него. Белези на сърдечна недостатъчност- лесна умора,задух,тахикардия, галопен ритъм, данни за белодробен застой- по рядко данни за дясна СН с подути шийни вени и увеличен черен дроб. Разширение на сърцето главно за сметка на лява камера. Обикновенно се касае за дилатация на сърцето. Ритъмни и проводни нарушения.Всички видове ритъмни и проводни нарушения от синусова брадикардия и тахикардия до камерно мъждене и камерна систолия с внезапна ритмогенна смърт. ЕКГ данни за миокардно увреждане- снижение на СТ сегмент. ЛАбораторни данни- Ускорено СУЕ, левкоцитоза, повишен С- реактивен протеин и др. Лчение – Ограничаване на двигателната активност с режим на легло. Хоспитализация с хигиенична и затоплена стая, Провежда се: Лечение на основното заболяване – например антибиотична терапия при инфекциозен миокардит. Лечение на сърдечната недостатъчност по общите принципи. Лечение на ритъмните нарушения с антиаритмични медикаменти.

Кардиомиопатии – Заболяване на сърдечния мускул Причина за тях могат да бъдат инфекция, нарушена обмяна на веществата и отравяне /например с алкохол/.Най-честото заболяване на сърдечния мускул е дилатативната кардиомиопатия, при която сърцето е силно увеличено, а камерите изпомпват кръвта с по-малка сила. Следствие на това се появява сърдечната слабост. Етиологията е неясна. В миокарда на част от пациентите се откриват вирусна РНК, а при други автоимунен процес. Патоанатония -Високостепенна дилатация на двете камери при умерена хипертрофия; често се образуват пристенни тромби. Клинична картина- Прогресираща левокамерна сърдечна недостатъчност с диспнея при натоварване; по-късно се развива тотална сърдечна недостатъчност. Ритъмни нарушения (особено от камерен тип).Усложнения- Периферни и белодробни емболии (вследствие вътрекухинно тромбообразуване). Внезапна сърдечна смърт.Лечение- Ограничение на физическата активност, забрана на алкохола, отстраняване на кардиотоксичните медикаменти, профилактика на тромбоемболиите (антикоагулантни средства), Лечение на усложненията (сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения), При доказване на вирусна РНК – евентуално опит да бъде премахнат вирусът, Средство на последен избор (ultima ratio): сърдечна трансплантация.