Лекции по Медицина

8. Митрална инсуфициенция

Ехокардиография.
Размерът на лявото предсърдие може да се измери добре, а Доплер се използва за преценка степента на регургитацията. При митрална стеноза увеличението на лявото предсърдие и наличието на повишено пулмонално налягане са важни белези за митрална недостатъчност. Размерът на лявото предсърдие корелира добре с тежестта на заболяването. Важна находка е наличието на увеличена лява камера.