Лекции по Медицина

7. Митрална стеноза

Ехокардиографски белези:
1. Уголемено ляво предсърдие.
2. Задабеляване на клапните платна.
3. Ограничаване на движението на клапните платна.
Възможността да се измери отворът на митралната клапа по време на диастола е най – голямото предимство на двуразмерната ехокардиография. Клапна площ по – малко от 1 см2 говори за тежка стеноза. При Доплер метода е възможно да се измери кръвния ток през клапата и така да се предскажат градиентите.

Рентгенография на гръдна клетка.
Могат да покажат уголемяване на ляво предсърдие. То трябва да прекара кръвта през стеснения митрален отвор, поради което налягането в него се увеличава. Когато то достигне 15 mmHg (критична точка) на рентгенографията се забелязва разширяване на кръвоносните съдове в горните лобове – те стават по – широки от кръвоносните съдове в долните. Преразпределението е на базата на трансудация в белодробните основи. При 15 – 20 mmHg трансудацията през стените на капилярите се увеличава и тъй като лимфните съдове са с определен капацитет, а и лимфния дренаж не е много бърз, се увеличава количеството течност в интерстициума на белия дроб. Увеличеното налягане в интерстициума води до стесняване на кръвоносните съдове в долните лобове и кръвния ток се разпределя нагоре.
Диагнозата митрална стеноза се поставя при:
1. Разширение на съдовете в горните лобове,
2. Увеличаване на лявото предсърдие.
На ляв профил с бариева каша в хранопровода се вижда импресия от уголемено ляво предсърдие. Размерът му слабо корелира с тежестта на стенозата.

Рентгенография на гръдна клетка се прави главно, за да се докаже наличието на повишено пулмонално венозно налягане и пулмонален едем. Тези данни не могат да се получат от ехокардиография, но корелират добре с тежестта на стенозата. При пациенти с митрална стеноза в белия дроб могат да се видят дисеминирани фини нодули, должащи се на вторична хемосидероза.