Лекции по Медицина

31. Мозъчни тромбофлебити. Мозъчен абсцес

Тромбофлебити. Патогенеза: Тромбофлебитите на вените и синусите се дължат на инфекции по съседство (мастоидит, отит, синуит, зъбни инфекции), поради богатите анастомози м/у интра и екстракраниалните вени. Може да са и в резултат на системна инфекция (септична тромбоза). Патоморфология: Във вените и синусите има възпалителен инфилтрат. В подлжащия мозъчен паренхим се развива венозна конгестия, оток и хеморагичен мозъчен инфаркт. Клиника:
Тромбофлебит на sinus cavernosus – при инфекция по съседство от синуит или зъбна инфекция. Развива се оток на челото, клепача и конюктивата, екзофталм, офталмоплегия (поради увреждане на очедвигателните нерви по стената на синуса). Засяга офталмичния клон на тригеминуса> болка, хипестезия форбитата и челото. Възможна е загуба на зрение. В очното дъно – оток, кръвоизливи на ретината, венозен застой, застойна папила. Симптомите могат да станат двустранни поради анастомозите между левия и десния синус.
Тромбофлебит на sinus sigmoideus – ами в учебника май нищо няма за това !??!?!
Диагноза: МРТ-ангиография, венография, пълна кръвна картина, антибиограма на предполагаемото възпалително огнище. Лечение: широкоспектърни антибиотици, няколкомесечна орална антигоагулация.
Мозъчен абсцес. Патогенеза: директно инфектиране при травма и НХ-операция; по съседство - отит, мастоидит, синуит, етмоидит, остеомиелит, зъбни инфекции; по хематогенен път от фурункули, карбункули, бронхиектазии, вродени сърдечни пороци, бактериален ендокардит, при имунен дефицит - лечение с КС и ИС. Хематогенните абсцеси са множествени и в дълбочина, абсцесите по съседство са по-повърхностни и по-често единични. Причинител: най-често Gr(-) Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus, анаероби - Bacteroides, Toxoplasma gondii, Aspergillus, Kandida. В началото - церебрит, по-късно - образуване на капсула. Може да пробие към вентрикулити (вентрикулит) или към менингите (менингит).