Лекции по Медицина

32. Мозъчни тумори

Мозъчните тумори имат експанзивен растеж (предизвикват компресия, дислокация и деформация на мозъчната тъкан) или инвазивен растеж. Новообразуваните кръвоносни съдове имат непълноценна стена > развива се перитуморен вазогенен еедом. Туморите в близост до 3 и 4 вентрикул, затрудняват ликворната циркулация > хидроцефалия. Всички тези фактори водят до повишено интракраниално налягане в затворената черепна кухина. Клинична картина: Синдром на повишено вътречерепно налягане – главоболие (обхваща цялата глава, засилва се при физическо усилие и навеждане напред, по-силно е сутрин), повръщане (внезапно, без гадене, главоболието след него временно намалява), застойна папила (папилата е с неясни, оточни граници и изпъкналост); компресия на n.abducens, епилептични припадъци, психични и паметови нарушения. ИКХ се развива постепенно, освен при рязка хеморагия в туморната маса. Огнищни синдроми – биват възбудни (при дразнене на невроните) и отпадни (при увреда на функциите). Определят се от локализацията на тумора:
Фронтален дял - засягане на моторната кора (пареза на лицето и ръката) или на премоторната кора (епилептични гърчове при които главата и очите се извиват в контралатерална поска); емоционално безразличие и безинициативност (апатико-абулия) или глуповата веселост (мория синдром).
Теменен дял – контралатерални джаксънови пристъпи, синдром на Герстман, игнориране на сетивни стимули контралатерално.
Тилен дял – зрителни халюцинации, корова слепота, зрителна агнозия (за предмети, цветове, лица).
Слепоочен дял – прости парциални епилептични пристъпи със запазено съзнание (слухови, вестибуларни, обонятелни и вкусови халюцинации, психосензорни дереализационни и деперсонализационни пристъпи), комплексни епилептични пристъпи, слухова агнозия (предметна, речева), контралатерална квадрантопсия (whatever that means).
Други: Тумори на хипофизата – хормонални нарушения, главоболие. Тумори на мозъчния ствол – хомолатерална лезия на ЧМН; Краниоспинални тумори – лезия на булбарните ЧМН, сетивни нарушения в четирите крайника, квадрипареза, квадриплегия.
По-чести тумори: глиоми (инфилтративно-инвазивен растеж); Менингиоми (бавен, експанзивен растеж); Хипофизни тумори (прорастват в сфеноидалния синус, могат да затиснат chiasma opticum); Вестибуларен шваном (от швановите клетки на n.vestibulocochlearis – засяга ЧМН, мозъчен ствол и малък мозък). Метастатични тумори.
Диагноза – КТ, МРТ. Лечение: неврохирургично – тотално или субтотално отстраняване на тумора, декомпресия, радиохирургия, химиотерапия.