Лекции по Медицина

9. Недоносена и преносена бременност етиология, клиника, диагноза, поведение по време на бременността и раждането

Предтерминно / недоносено, преждевременно раждане/ - раждане на жизнеспособен плод с т. 2499 гр. Или г.
Възраст по-малка от 37 навършена г. С.
Недоносеният плод показва признаци на незрелост.
Симптоми на преждевременно раждане;
Преждеврепенна род. Дейност, узряла мат. Шийка, ппом – преди навършена 37 г. С.
Рискови фактори / етиология/:
1. Причини от страна на майката – всички видове инфекции, ендокринни заболявания /диабет, хипо и хипертиреодоза, овариална инсуфициенция и др./, късни гестози, малформации на матката, миома, хипертермия, а 40% неоткрити причини
2. Причини от страна на плодното яйце – многоплодна бременност, ниско прикрепена плацента, хидрамнион, фетални малформации, фетална асфиксия и инфекция, неправилни положения на плода.
3. Други рискови фактори – предхождащи преждевременни раждания, повече от 2 спонтанни аборта, мултипаритет, нисък социален статус, майчина възраст под16 и над 35 години, тежък физ. Труд, тютюнопушене, бременност непосредствено една след друга, повече от 2 деца с обременена анамнеза
4. Диагноза на преждевременно раждане
5. Анамнеза
6. Уточняване на г. Възраст - узд
7. Маточни контракции през равни интервали от 10мин. По 30 сек. С болки в кръста и корема
8. Скъсяване на шийката от 2 см и изглаждане
9. Изхвърляне на слизестата запушалка и ппомПоведение при заплашващо преждевременно раждане
Откриване на наскоро прекаран фебрилитет или съществуваща в момента инфекция /грип, парене при уриниране, ентероколит и други/ ; микробиологични изсл. На урина, ендоцервикс, амниотична течност, вирусна серология, суе, хемокултура
Акушерски подход– узд на плода с фетална биометрия, малформации при майката – двурога матка, миоматозна матка, хидрамнион , pl. Praevia.
Фетална асфиксия – оценка на активни движения на плода, кардиография на дст, оценка на плацентарна зрелост, количество ат.

Поведение при ппом
Хоспитализация по спешност, мониторинг на раждането, анестезия. Пренатална профилактика на rds с кортикостероиди 3 дни и постоянен контрол на кр. Картина, рр, температура, пулс, хематологични промени. /за евентуална инфекция на плода и майката/
Токолиза след 20 г. С. До 36 г. С. И строг постелен режим на ляво странично положение
Профилактика на инфекцията с антибиотик
Третиране на придружаващи заболявания на майката

Противопоказания за токолиза:
Фетална малформация
Жена, при която раждането е в ход /разкритие сс повече от 4 см/
Остра фетална инфекция или смърт на плода
Патология при майката неконтролиран диабет
Инфектиране на ат
Тежки кръвоизливи при pl praevia, abr placente.
Силно ретардиран плод
Асфиксия на плода

Интензивно наблюдение на майката;
Степен на поносимост на токолизата
Токография
Без вагинално туше
Вторични ефекти от в2 миметици- тахикардия, тремор, хипергликемия, хипогликемия
Контрол на приети и отделени течности и електролите - белодробен оток.
Наблюдение на плода
растеж на плода
жизненост на плода

Токолитична терапия: бета миметици, калциеви антагонисти – магнезий, инхибитори на простагландините. Най-добре е венозна апликация с инфузионна помпа, бавно и спазване на дозировката, при строг контрол.
Преносена бременност
Определение – раждането се счита за преносено, когато стане след 42г.с. Или 294 дни от първия ден на прм . Преносената бременност бива :
хронологична преносена бременност - новородените са здрави ,без клинични признаци на преносеност,у плацентата липсват патологични изменения.
биологична преносена “ истинска” бременност, от която се ражда дете с клинични признаци на преносване.пдс започва да се повишава от 42 г.с.в сравнение с тази преди 40 г.с.

Честотата на пб зависи от менструалния цикъл.
Етиология -не изяснена.те могат да се обединят в
1.от страна на майката – конституция;
Понижена чувствителност на нервните рецептори на маточното тяло;
Понижена чувствителност на маточната мускулатура към окситоцин
Ендокринни причини – хипофункция на щитовидна жлеза
Намалена естрогенна активност
2. От страна на плода –
Аномалии и уродства
Забавено развитие на ембриона и плода, при което зрелостта се постига по-късно;
Забавена имплантация на оплоденото яйце
При биологична преносена бременност новородените се раждат с т.н. Синдром на преносване по clifford, който ги дели на 3 степени:
А/ і степен – децата са с дълги нокти, ръце на перачка, гъста носа и други стигми
Б/ іі степен – към горните признаци се прибавя и жълто оцветяване на кожа и оц. Прогнозата не е добра
В/ ііі степен - децата имат старчески вид, сбръчкана кожа тежък рдс и мекониум аспирационен синдром. Прогнозата е сериозна.

Клиника и диагноза
Снемане на анамнеза за менструален цикъл и определяне на втр
Узд в динамика
данни за първи движения на плода
Диагноза на биологична преносеност чрез съвременни методи на застрашен плод или да се определи има или не плацентарна инсуфициенция.
Да се определи зрелостта на маточната шийка на майката
Оценка на състояниета на плода се прави чрез оценка функцията на плацентата чрез:биофизични методи
а/ узд –плацента с белези на стареене, инфаркти и тромбози, намален утероплацентарен кръвоток,намалено количество от.
б/ кардиотокограф – вариабилност и реактивност на осчп, при чиито намаление оценката е хронична хипоксия на плода т.е. Страдание.
Биологично преносване не може да се постави преди раждането на плода.

Поведение:
При установяване на преносена бременност възникват следните въпроси:
а/ да се определи готовността на меки родови пътища за вагинално раждане
б/ да се оцени здравнословното състояние на плода чред узд и кардиотокографски контрол
При биологична преносеност поведението е активно.
При наличието на лош цервикален статус и /или данни за асфиксия на плода се преминава към планово цезарово сечение.