Лекции по Медицина

8. Нервно-мускулно предаване. Видове блок

Двигателното нервно влакно като достига до периферията се разделя на клончета. Всяко клонче се свързва с мускулното влакно в нервно-мускулно съединение9нервно-мускулен синапс).
Най- вътрешната обвивка на нервното влакно се нар. пресинатична мембрана. Средната обвивка е разширена и образува т.нар. субсинаптично пространство. Външната обвивка е плътна и дебела и се слива с външната обвивка на мускулното влакно и образува т.нар.постсинаптична мембрана. Електронномикроскопски в крайните окончания на нервното влакно се откриват натрупвания от множество дребни вакуоли- „синаптични вакуонли”. Приема се, че тези вакуоли съдържат ацетилхолин- химичният медиатор на нервните импулси.
При покой постсинаптичната мембрана има разнороден електрически товар от двете си страни. Това състояние е известно като поляризация на постсинаптичната мембрана. Електростатичната разлика, която има между вътрешната и външната мембрана се нар. потенциал на покой- кумулирана потенциална енергия. При възникване на моторена импулс се освобождава ацетилхолин в субсинаптичното пространство.
Той се свързва със съответните рецептори на постсинаптичната мембрана. Това променя нейната пропускливост, йоните от двете страни изравняват своята концентрация и потенциалната разлика намалява и изчезва.
Потенциалът на покой на постсинаптичната мембрана преминава в потенциал на действие(мускулното влакно се съкращава). Постсинаптичната мембрана е деполаризирана.
Успоредно с тези процеси започва бързо разграждане на АХ под действие на холинестеразата до холин и оцетна киселина. От рецепторите на постсинаптичната мембрана се освобождава АХ и тя възстановява полупропускливите си качества. Йоните отново се разпределят неравномерно. Постсинаптичната мембрана се реполаризира.
Видове блок:
1) Деполаризиращ блок – под действие на мускулни релаксанти, които довеждат нервно-мускулното съединение до начално деполаризиране, характеризиращо се с отделни мускулни потрепвания.
2) Недеполаризиращ блок – под действие на мускулни релаксанти, които имат афинитет към рецепторите за АХ. Конкурентни взаимоотношения, при които превес взема средството, което е в по-голяма концентрация. Блокът настъпва направо с вяла парализа без предварителни мускулни потрепвания.
3) Смесен блок- когато се направи недеполаризиращ релаксант след деполаризиращ преди да е преминало действието на първия. Някои гръдни мускулни съединения остават блокирани по един начин, а другите по втория начин.