Лекции по Медицина

13. Нестабилна стенокардия

Тежка стенозираща коронарна атеросклероза със засягане на една,две или повече коронарни артерии. Влошаване на хроничната стенокардия. Патогенеза– високостепенното стеснение на коронарните артерии причинява остра коронарна недостатъчност с тежка исхемия на миокарда. Клинична картина – увелиюаване на броя, силата , продължителността на стенокардните пристъпи, които са от дълго време, поява на стенокардия при незначителни услилия и емоции, които по – рано не са причинявали болка, развива сенитроглицеринова резистентност. ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕГЛОВИ режим, диазепам, обезболяване с фенитивил, бетаблокери, нитрати , ацетизал.