Лекции по Медицина

Неврология

Лекции по Неврология

1. Рефлекси
2. Нормални и патологични рефлекси в областта на лицето и устната кухина
3. Сетивност
4. Болестни разстройства на сетивността
5. Сетивни разстройства на лицето и устната кухина
6. Двигателна дейност
7. Екстрапирамидна система
8. Малък мозък и координация

10. Двигателна функция и неврологични разстройства на дъвкането
11. Лицев нерв. Централна и периферна пареза на мимическата мускулатура
12. Гълтане и неврологични разтройства на гълтането
13. Подезичен нерв
14. Разстройства на дъвкане, гълтане и говор

16. Тригеминална невралгия
17. Глософарингеална невралгия. Окципитална невралгия
18. Атипични лицеви невралгии
19. Болки в устната кухина
20. Неврит на лицевия нерв
21. Заболявания на цервикалните и брахиалните коренчета и цервикобрахиалния плексус
22. Заболявания на лумбалните и сакралните коренчета на лумбосакралния плексус
23. Херпес
24. Полионевропатии
25. Менингити. Менингеален синдром. Класификация. Туберкулозен менингит. Вирусни менигити
26. Бактериални гнойни менингити
27. Енцефалити и енцефаломиелити. Класификация. Полиомиелит
28. Постинфекциозни енцефалити и миелити. Множествена склероза
29. Невролуес - основни форми. Табес дорзалис. Невроспин. Невроборелиоза
30. Остри разстройства на мозъчното кръвообръщение. Преходни разстройства. Мозъчен инсулт
31. Мозъчни тромбофлебити. Мозъчен абсцес
32. Мозъчни тумори
33. Травми на мозъка
34. Миастения гравис. Сирингомиелия и сирингобулбия
35. Амиотрофична латерална склероза
36. Епилепсия
37. Мигрена