Лекции по Медицина

5. Новородено дете. Морфологични и функционални особености на новороденото доносено дете

► НОВОРОДЕНО ДЕТЕ
В зависимост от гестационната възраст (ГВ):
► Недоносени < 37 г.с. (259 дни) ► Доносени 38-42 г.с. ► Преносени > 42 пълни г.с. (294 дни)

В зависимост от теглото при раждане (ТР):
► С ниско тегло < 2 500 гр. (5-15%) ► С много ниско тегло < 1 500 гр. (0.8-1.5%) ► С екстремно ниско тегло < 1 000 гр. (0.3-0.6%) В зависимост от корелацията между ГВ и ТР: ► Еутрофични - тегло между 10 и 90 персентил ► Хипотрофични (малки за гестац. възраст) - тегло < 10 персентил ► Хипертрофични (големи за гестац. възраст) - тегло > 10 персентил
► най-често има корелация между ГВ и ТР
► доносено с ниско тегло – пренатална хипотрофия (hypotrophia praenatalis, small for date infant)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДОНОСЕНОСТ
АНАТОМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
► ръст
► телесна маса
► седалищна височина
► обиколка на главата
► обиколка на гърдите
► дължина на крайници
► второстепенни признаци на доносеност
٠ подкожна мастна тъкан ٠ кожа ٠ коси ٠ ушни миди ٠ нокти ٠ външни полови органи
ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ - дишане, пулс, темпертура, кръв, урина,изпражнения,сън

АНАТОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
► Тегло – 2500-4500 гр., най-често около 3300-3600 гр.
► Ръст – 47-54 см, най-често 50±1 см.
► Седалищна височина – 2/3 от дължината натялото
► Глава ٠ обиколка около 34-35 см. ٠ ¼ от дължината на тялото
► Гърди ٠ обиколка – с около 2-4 см. по-малка от главата
► Крайници ٠ относително къси, около 1/3 от общата дължина
► Голяма фонтанела – размери 2 / 2 см, ромбоидна форма
► Малка фонтанела – отворена при недоносени
► Уши – при недоносени не оформени добре и залепнали за главата
► Коси – 1-2 см.
► Подкожна мастна тъкан
► Кожа ٠ vernix caseosa ٠ лануго
► Нокти
► Външни полови органи ٠ момчета ٠ момичета

ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
► добър външен вид
► плаче с ясен и силен глас
► добре развит сукателен рефлекс
► извършва енергични движения с крайниците
► Мускулна система ٠физиологичен хипертонус
► Дишане
٠ повърхностно и неравномерно
٠ апноични паузи
٠ честота – 40 до 60 в мин.
٠ учестено дишане – заболяване на дихателната с-ма
٠ забавяне – заболявания на ЦНС
► Пулс
٠ 140-160 в мин.
٠ забавяне на пулса под 120 в мин. – увреждане на ЦНС
٠ ниски стойности на RR – 40-80 mm/Hg.
► Температура
٠ при раждане - 38° С
٠ по време на манипулациите спада до 36° С и по-ниска
٠ след няколко часа - 37° С
٠ в тази възраст липсват сутрешните и вечерни колебания на телесната температура
٠ произвежда по-вече топлина но по-лесно я губи и има несъвършена терморегулация
► Кръв
٠ еритроцити 5-6 х 1012/l
٠ Hb 160-220 g/l; 80% е HbF
٠ Ht 60-70%
٠ Leu 15-20 x 109/l, пробладават неутрофилите
► Урина
٠ пикочния мехур съдържа урина още вътреутробно
٠ светла урина с ниско относително тегло
٠ първите дни – 4-5 пъти в денонощие
٠ след това броят се увеличава съответно на увеличените количества поети течности до 7-8 за да достигне след втората седмица до 15 и по-вече пъти в денонощие
► Изпражнения ٠ мекониум
► Сън