Лекции по Медицина

Образна диагностика

Лекции по Образна диагностика

1. Въведение
2. Конвенционална рентгенография

Гръден кош
3. Рентгенография на абнормална гръдна клетка
4. Медиастинум

Сърдечно–съдова система
5. Образни методи за изследване на сърцето и съдовете
6. Симптоми на сърдечно заболяване
7. Митрална стеноза
8. Митрална инсуфициенция
9. Аортна стеноза
10. Аортна инсуфициенция
11. ИБС
12. Вродени сърдечни заболявания

Храносмилателна система
13. Обзорна графия на корем
14. Хранопровод
15. Стомах и дуоденум
16. Дебело черво
17. Хепато – биларна система

Пикочо–полова система
18. Методи за изследване
19. Уринарни камъни
20. Обструкция на пикочни пътища
21. Бъречни паренхимни маси
22. Туберкулоза на бъбреците
23. Рефлуксна нефропатия (Хроничен пиелонефрит)
24. Бъбречна травма
25. Травма на пикочния мехур
26. Вродени аномалии на пикочните пътища
27. Пикочен мехур
28. Простата

Мускулно–скелетна система
29. Обща информация за мускулно–скелетната система
30. Възпалителни заболявания на костите
31. Стави
32. Травми на костите
33. Терминология