Лекции по Медицина

6. Общество и рехабилитация

Обществото поражда проблемите на рехабилитацията. То е и активен участник в тяхното разрешаване. Това налага винаги рехабилитационните проблеми да се разглеждат в единна връзка с обществото и с неговите специфични тенденции. Рехабилитацията разгледана в своята комплексност поставя редица изисквания към обществото, към средата на труда, както и към контингента, който подлежи на рехабилитация. Основната задача е намаляване влиянието на неправилно организираната битова и трудова среда, която често води до вредности и оттам увеличава самия контингент на рехабилитацията. Обществото е причината да имаме замърсена околна среда; то, развивайки химизацията води до бум в белодробните заболявания. Обществото, развивайки съвременните технологии става причина за увеличаване травматизма в дадената страна. Поради тази причина колкото и една държава в индустриално отношение да е развита, толкова контингента на рехабилитация е по-голям съответно и броят на инвалидизираните лица. В изостаналите държави също има понякога не малък брой инвалиди, но това е в следствие на някои заразни ии епидемични заболявания.
Ето защо обществото е в дълг на тези лица и прави необходимото като по отношение на здравеопазването обучава специализирани кадри; заделя сериозна част от бюджета си за социална рехабилитация – отпускане на помощи, безплатни средства за балнеолечение, за болнични средства – протези, апарати и т.н. Обществото обучава социални работници за социалната рехабилитация и създава облекчения за тази категория лица. Почти няма ведомство, което да не прави нещо по отношение на хората с увреждания. Например:
- Министерството на съобщенията – дава безплатни импулси на хората с увреждания; дава възможност за по-ниско поставяне на апарата, за да може човекът от инвалидната количка да говори.
- Министерството на културата – задължава да има места за инвалидни колички в театрите например.
- Министерството на регионалното развитие – забранява да се използват класическите до скоро бордюри, а трябва да има скосени такива, за достъпност на инвалидната количка. Пред всяко учреждение трябва да има навес, който да не позволява заледяването през зимата или мокренето през дъждовното време.
- Министерството на транспорта задължава във всеки експресен влак да има такъв вагон, който да е така оборудвам, че без проблем да се качва инвалидна количка.
- Министерството на здравеопазването – безплатни лекарства или поне частично безплатни, осигуряване на балнеолечение и т.н.
Ако си поставим за задача за деня да видим колко хора с увреждания ще срещнем – може и да не видим такива....