Лекции по Медицина

3. Оплождане. Имплантация. Развитие на плода

Сперматогенеза
Мъжката възпроиводителна тъкан се състои от 3 вида клетки:

Сперматозоиди
Лайдигови клетки- интерстициални
образуват тестостерон
още през ML ІІІ – ІV започват да синтезират тестостерон, което е от значение за формирането на ”мъжки” мозък. След раждането дегенерират
в пубертета се формира секундерна интерстициална тъкан.
Сертолиеви клетки – подпорни
образуват кръвно-тестикуларната бариера. При увреждането й имуноглобулини попадат в семенните каналчета- силно снижава фертилитета
поддържат, предпазват и участват в изхранването на герминативните клетки
фагоцитират резидуалните телца
отделят протеин, който свързва тестостерона
Етапи на сперматогенезата: ~ 72 дни

размножаване – СПЕРМАТОГОНИИ- стволовите клетки, делят се митотично, диплоидни клетки. При деленето се образуват купчинки от клетки свързани помежду си с цитоплазмени мостчета, което осигурява едновременното им зреене и диференциация.
растеж – СПЕРМАТОЦИТИ І Ред. След период на растеж встъпват в І-во мейотично делене. Диплоидни.
зреене – СПЕРМАТОЦИТИ ІІ Ред. След ІІ-ро мейотично делене дават СПЕРМАТИДИ- хаплоидни.
трансформация (формиране) – СПЕРМАТОЗОИДИ.
Превръщането на сперматидите в сперматозоиди е за около 25 дни. Включва: образуване на акрозомата, опашката и намалямане на цитоплазмата.Образуваните в семенните каналчета сперматозоиди се депонират в надсеменника, където престояват ~ 15 дни. От надсеменника чрез ductus epididimis сперматозоидите се придвижват в ductus ejaculatoris. При еякуляция спермата преминава от ductus ejaculatoris в простатната част на уретрата и към нея се прибавя секрета на простатната жлеза.

Механизъм на еякулацията и състав на спермата
При здравия мъж спермата има алкална р-я (рН ~ 7.5-8). Попадайки във влагалището (кисела р-я) за няколко часа се обездвижват. Секрета на цервикса обаче е алкален и сперматозоидите бързо усилват движенията си. Смята се, че оплодителната способност на сперматозоидете се запазва мах 30 (48)ч. Скоростта на движение е 4-5 мм/ мин.
сперматозоиди – 200-400 млн; (до маточните тръби достигат ~ 20 млн)
семенна течност – образува се от секрета на семенните мехурчета, простата, булбоуретрални жлези
общия обем на еякулата е ~ 3-4 мл
еякулация- ритмични контракции на mm. bulbocavernosus et ischiocavernosus.

Транспорт на сперматозоидите в женската полова система:
При оргазъм маточните контракции предизвикват аспириране на депонираната сперма. По този начин значително се улеснява преминаването на сперматозоидите в благоприятната за тях алкална среда на цервикалния канал. Освен това по време на оргазма цервикалната запушалка се изтласква от цервикалния канали се потапя в сперма. След като премине оргазма тя се всмуква обратно, като по този начин внася и сперматозоиди.

През canalis cervicalis достигат до маточната лигавица, оттам към тубарните ъгли и маточните тръби. Преминаването през тези среди е възможно само при наличе на подходящи условия – мукус, който се отделя през овулаторната фаза на МЦ.

Овогенеза
Женската възпроизводителна тъкан се състои от 4 вида клетки:

овоцити
сателитни (фоликуларни) кл
интерстициални кл
тека- кл
Стадии на овогенезата

ОВОГОНИИ – делят се митотично и образуват овоцити от І ред
ОВОЦИТИ І ред- 700 хил. От тях по време на вътреутробното развитие голяма част загиват и остават около 400 хил. До пубертета остават под 40 хил. През репродуктивния период на жената узряват по 13 фоликула годишно или около 400 за целия период.
folliculi ovarici primordiales – овоцит І ред ограден от един ред сателитни клетки
folliculi ovarici primarii – образуват се след раждането, когато овоцита І ред навлиза в период на растеж.
folliculi ovarici secundarii – овоцит с увеличени размери, zona pellucida и няколко реда сателитни клетки. Блестящата обвивка съдържа специфични рецептори за свързване с протеини от главата на сперматозоида.
Трети стадий: Зреене на фоликулите(формиране на Граафови фоликули). Включва:
пролиферация на фоликуларните клетки
растеж на яйцеклетката
формиране на theca folliculi
Фоликуларните клетки се делят и образуват дебел слой около овоцита. На другия край се формира фоликуларна празнина, изпълнена с фоликуларна течност, богата на естрогени, произведени от тях. Вследствие на това яйцеклетката остава избутана на една страна заедно с купчинка от фоликуларни клетки - зародишево хълмче. Яйцеклетката е заобиколена от zona pellucida. Над нея corona radiata- радиално подредени фоликуларни клетки. Останалата част от зреещия фоликул е обградена от правилно подреден слой фоликуларни клетки – membrana granulosa. Над нея се формира капсула, изградена от два слоя - theca interna и theca externa. М/у theca interna и membrana granulosa се разполага финна с.т. базална мембрана. Във theca interna непосредствено до фоликуларните клетки на гранулозния слой се намират фенестрирани капиляри, до които достигат естрогените, а непосредствено преди овулацията и прогестерона.

Оплождане
Извършва се в ампуларната част на тръбата мах 24ч след овулацията. Овоцита е във ІІ- ро мейотично делене.

Капацитация- процесът на проникване на сперматозоида през обвивките на яйцеклетката. Това става под въздействие на съдържащата се в акрозомата хиалорунидаза. При допиране на сперматозоида до яйцеклетката се образува малко издаване наречено фертилизационен конус, през к` навлиза главата на сперматозоида. Ядрата на половите клетки се сливат и се образува zygota – 46 хромозоми. След образуване на зиготата около яйцето се формира обвивка, непозволяваща навлизането на други сперматозоиди.

Развитие на плода

Бластогенеза
Период на делене – 2, 4, 8 … и т.н. Приема се бластомерите до стодий 4 или 8 клетки са тотипотентни (totus – изцяло, potens- могъщ, силен), т.е. всеки от тях е способен да развие отделен ембрион. Така се получават монозиготните близнаци. Към 50-60ч се образува морула (купчинка от клетки).
Бластомерите секретират течност и на 3-4 ден от оплождането се образува – бластоцист – мехурче изпълнено с течност. Тогава zona pellucida започва за се разкъсва, яйцето увеличава размерите си и към 5-6 ден попада в маточната кухина. В продължение на около 48ч бластоциста остава свободен в маточната кухина.

Нидация

Започва към 7-мия ден след оплождането и продължава 40 часа. Зародиша напълно потъва във функционалния слой на ендометриума, който е в секреторна фаза. Под влияние на отделените от трофобласта протеолотични ензими се образува имплантационната ямка, в к` се излива кръв. В първите дни храненето на зародиша е именно от тази кръв.

При наличиена бременност ендометриума отговаря с т.нар. децидуална р-я. Лигавицата набъбва и в нея се оформят характерните децидуални клетки. С нарастването на оплоденото яйце, децидуата се разделя на 2 слоя: decidua capsularis (повърхностен) и decidua basalis. Частта, която покрива маточната кухина се означава като decidua vera.
Синцитио-трофобласта (повърхностния слой) произвежда ЧХГ, който спомага да не дегенерира жълтото тяло, а също и неговата ендокринна ф-я (прогестерон).

Непосредствено след нидацията зародиша „потъва” в ендометриума.

Периодът на имплантация е критичен период в ембриогенезата. Нормално бластоцистът се имплантира по задната стена на матката и по-рядко странично. Имплантирането близо до цервикалния канал е свързано с усложнения по време на бременността и раждането. Много рядко при тубарен стерилитет – в тръбата или още по- рядко в коремната кухина.

Бременност = 280 дни = ML X = 40г.с. = 9 1/3 календарни месеца

Яйце- периода от оплождането до раните стадии на нидацията, т.е ~2 седмици след оплождането.

Ембрион – 5 – 8 г.с. Хориалния сак е с d ~ 10мм. Налице са хориални въси, равномерно разпределени по цялата повърхност на хориона.

Прод (фетус) - от 9 г.с до раждането. Период на органогенеза.ML III - може да се различи пола - първи спонтанни движения (не се усещат още).

ML V - усещат се първите движения на плода, долавят се сърдечните тонове, fundus uteri е на линията на пъпа

ML VI - започва отлагането на подкожна мастна тъкан, тежи около 600гр. След аборт плода прави дихателни движения, но все още е Нежизнеспособен.

ML VII – 1000гр, след прекъсване на бременността, плодът може да движи крайниците си, да изплаче, при специални грижи може да оживее

ML ІX – 2500гр – добра жизнеспособност.

ML X - 3000-3500 гр; ~ 50 см

Най-чести причини за интраутеринна ретардация (IUGR)

непълноценно хранене на майката
цигари, алкохол, наркотици по време на Бременността
нарушено кръвостабдяване на плацентата
хромозомни аномалии
Критични периоди по време на вътреутробното разветие

предимплантационен период – най-често! Жената още не знае че е бременна!
6- 8 г.с.- началото на органогенезата
Основни тератогенни фактори

йонизираща радиация
медикаменти – Антибиотици (Противотуморни, Тетрациклин, Стрептомицин), Li, Антиметаболити
тежки метали
ИЗ- Рубеола, CMV, Генитален херпес, Токсоплазмоза, сифилис …