Лекции по Медицина

13. Организация и функционална характеристика на ОАИЛ

ОАИЛ е специфично отделение в което се прилагат непрекъснати грижи и лечение на критично Б, при които се очаква благоприятен изход. Анестезиоогия: наука за обезболяването (an-отрицание, aistesisis – чувство, усещане, logos – наука). Интензивна терапия: комплекс от методи и средства за временно изкуствено заместване на жизнено важни ф-ции на организма с цел да се предотврати пълното изтощение на адаптационните механизми и настъпването на терминални състояния.
Отделенията за АИЛ се създават с цел: -концентриране на тежко болните; -концентриране на високо квалифиц. персонал; -концентриране на скъпоструваща апаратура; -икономически ефект; -избягване на психотравма на по-леко болните, ситуирани до тежко Б. В ОАИЛ се настаняват предимно Б със срив в осн. жизнени ф-ции (дишане, циркулация, метаболизъм, т.е. Б., които се намират на границата м/у живота и смъртта). Б в агонални състояния и в терминален стадии на заболявания не се приемат в отделението. Средния престой в ОАИЛ е 3-4 дни. Другите отделения връщат здравето на хората (доизлекуване), ОАИЛ връща живота. Отделението се разполага на етажа на операционния блок или близко до него и разполага с лесни връзки с др. отделения. Леглата в отделението са не по-малко от 6 и не повече от 12-16, разполагат се в квадрат или в кръг и на 1 легло се полагат 10 м2. Подреждане на леглата: постоянна визуална връзка м/у болни и мед.екип (пвароъгълен и полукръгъл вариант). Тези легла са специални: по-високи, пречупващи се на 3 места и на колела, разполагат с антидекубитален дюшек, стойки за инфузионни р-ри, над всяко легло изводи за О2, вакуум и райски газ. В стаята има не по-малко от 10 контакта, изключително добро осветление, достатъчна площ на прозорците и индивидуалните лампи; подвижна преграда за визуална изолация на пациента. Подовата настилка е лесна за миене и дезинфекциране. В ОАИЛ има 2 вида апаратура: лечебна (респиратори, наркозни апарати, дефибрилатори, инфузомати, аспиратори, перфузори и др.) и дигностична (електрокардиограф, подвижен рентгенов апарат, монитори и др.). МС в това отделение са специално обучени да се грижат за П, обект на интензивно лечение. Броя на МС зависи от нивото на грижите: за 1 Б при 1ва (най-ниско ниво на грижи) степен на грижи е 2 на смяна (1 сестра на 3 легла), при 2ра степен е 4, а при 3та (най-високо ниво на грижи) степен е 6 (1 сестра на 1 легло). Профилактика и борба с инфекцията: *болни от различни отделения; *шлюз при входа на отделението за преобличане на всички, които влизат; *общите правила за асептика и антисептика тук се спазват с особена педантичност. Новите стандарти: преданестезиологичен кабинет (предоперативни консултации от анестезиолога) и стая за събуждане.