Лекции по Медицина

Ортопедия и травматология

Лекции по Ортопедия и травматология

ТРАВМАТОЛОГИЯ
1. Травматизъм
2. Фрактури
3. Калусообразуване
4. Особености на костно-тъканно възстановяване в детска и старческа възраст
5. Основни принципи и методи на лечение при травматизма. Репозиционна техника, имобилизация, директна скелетна екстензия, метална остеосинтеза
6. Усложнения при фрактури-съдови, неврологични, забавена консилидация, несрастване
7. Усложнения при фрактури: порочно срастване, аваскуларна некроза, алгоневродистрофия
8. Фрактури на клавикула и ключица
9. Луксация на акромио-клавикуларната става и стерно-клавикуларната става
10. Луксация на раменната става
11. Фрактури на костите на antebrachiuma - изолирани и съчетани с луксации
12. Фрактура на радиуса на типичното място
13. Луксаци и фрактури на карпалните кости, метакарпуса и пръстите
14. Травми на долния крайник. Фрактури и луксации на ТБС
15. Фрактури на бедрената шийка
16. Пертохантерни фрактури на бедрото
17. Фрактури на бедрената диафиза и дисталната метафиза
18. Фрактури на подбедрицата
19. Фрактури и луксации на глезенната става
20. Фрактури на ходилните кости: талус и калканеус
21. Травми на гръбначния стълб. Дисторзии и луксации на шийните прешлени
22. Фактури на прешлените - амиелични, миелични, стабилни и нестабилни
23. Сътресение и контузия на мозъка
24. Епидурален и субдурален хематом
25. Травми на гръдната клетка
26. Травми на стави, сухожилията и мускули – механизъм, клиника и лечение.
27. Синдром на фолкман при горен крайник
28. Травматизъм на периферните нерви: невропраксия, аксонотмезис, невротмезис - локализация и приниципи на възстановяване

ОРТОПЕДИЯ
29. Основни методи на лечение в ортопедията: неоперативни и хирургични остеотомии, остеопластики, артротомии, артропластики, васкуларизирани остеоприсадъци, сухожилни пластики и трепанации, микрохирургия и артроскопия
30. Вродени аномалии на горния крайник: висока разположена лопатка, полидактилия и синдактилии
31. Вродена луксация на ТБС
32. Еквиноварусно и плановалгусно ходило
33. Аномалии на развитието – ахондроплазия, несъвършенно костообразуване и адолесцентна епифизиолиза
34. Сколиоза, тортиколис
35. Детска церебрална парализа
36. Заболявания на ода поради нарушена инервация- родова парализа, спинална мускулна атрофия и прогресивна мускулна дистрофия
37. Асептични некрози: м. Шоерман-мау, ос лунатум, на бедрената глава, м. Кьонинг
38. Асептични некрози: на ладиевидната кост, главичките на метатарзалните кости, м. Осгут–Шлатер
39. Остро гнойно възпаление на кости и стави: артрит и хематогенен остеоартрит
40. Абцес на броди, склерозиращ остеомиелит на гаре
41. Дегенеративни ставни заболявания: деформираща артроза на ТБС
42. Дегенеративни ставни заболявания: на колянната става
43. Ревматоидни ставни заболявания