Лекции по Медицина

16. Остра дихателна недостатъчност – клинична картина, лечение

Клиничната картина на ОДН се изразява с изключително бърза динамика на симптомитиката, която само за няколко минути могат да стигнат до проявите на терминално състояние и клинична смърт. Осн.симптоми са : диспнея – има наличие на тахипнея с повърхностно дишане, хрипове и други акустични феномени, честотата на дишането е над 30 п/min, а дих. обем е 250 мл.; цианоза – по устните, върха на пръстите или генерализирана, но при спадане на Hb под 50 гр/л цианозата може и да липсва; кръвно–газови показатели – застрашаващо живота състояние е: парциално налягане на О2 под 60 mmHg, рCO2 над 55 mmHg и рН под 7,30. Артериална кръв (норма): рН – 7,40 /7,35-7,45/, рСО2 – 35-45mmHg, рО2 – 80-100 mmHg. Лечение: ОДН застрашава непосредствено живота на болния! В някои случаи интервалът м/у началото на дих.нарушения и смъртта може да бъде минути, напр.при обструкция на дихат.пътища. 1. Осигуряване на проходими дихателни пътища, които могат да са запушени от падане на езика към задната фаренгиална стена, от чужди тела, регургитация, от аспирация на повърнати материи, спазъм на ларинкса, възпалителни и туморни процеси във фаринкса и ларинкса и др. Осигуряване на проходими дихателни пътища: А/ без екипировка: дигитална ревизия на устната кухина (с два пръста ревизираме); дорзална флексия на главата с прийом на Есмарх – Хайберг, хватка на Рубен, на Хаймлих (която се използва при наличие на чуждо тяло в дихателните пътища, заставаме зад задавения и притискаме 2-3 силно). Б/ с екипировка: аспирация на секретите с помпа, въздуховоди (Гьодал – поддържа корена на езика нагоре), ендотрахеална интубация, кониопункция (убождане) или кониотомия (срязване), трахеотомия (срязване на трахеята под 1, 2, 3 трахеален пръстен и вкарване на канюла. 2. Изкуствено дишане – А/ чрез издишан въздух с методите уста към уста или уста към нос. Имаме право да откажем правене на изкуствено дишане ако П е с някакво инфекциозно заболяване или е отровен с инхалационна отрова. Изкуственото дишане не може да се прави продължително време (от сам човек) или при счупена мандибула; Б/ чрез АМБУ което е съставено от различни размери маски, клапа за издишване в атмосферата, саморазгъващ се балон, който засмуква въздух от атмосферата; В/ чрез респираторно изкуствено дишане (при което предварително се задава дихателна честота, дихателен обем, налягане и др.)