Лекции по Медицина

15. Остра дихателна недостатъчност – определение, етиопатогенеза

Главната задача на БД е да превърне идващата до него венозна кръв в артериална. Дихателната ф-ция на БД се осъществява чрез протичащите в тях три главни процеса: *транспорт на въздух – вентилация; *транспорт на кръв – перфузия; *обмяна на газове през алвеоло-капилярната мембрана – дифузия. ОДН е състояние, при което настъпва остро несъответствие м/у усвояването на О2 и елиминирането на CO2 от белите дробове и метаболитните нужди на тъканите. Етиопатогенеза: ОДН бива 6 вида: I. ОДН от централен произход – 1. Предозиране или неправилно приложени фармацевтични средства (седативни, опиатни, сънотворни, транквилизиращи и др.); 2. централна депресия поради натрупване на CO2 в кръвта при емфизем, хроничен бронхит, наркоза и др.; 3. вътречерепни заболявания (менингит, енцефалит, менингоенцефалити, тумори, кръвоизливи, емболии на мозъчни съдове, ЧМТ и др.); 4. удар от ел. ток или от гръмотевица. При ОДН от централен произход механизмите са 2: *директно поражение на моз. структури, свързани с регулацията на дишането или *непряко поражение на регулацията в резултат на повишено вътречерепно налягане. Промените в дишането в тази група се характеризират с нарушения на автоматиката; II. ОДН при поражения в гръбначния мозък и периферните нерви - при нея има затруднение или прекъсване в провеждането на моторните импулси към дихателните мускули; 1. вродени малформации – висока спина бифида; 2. травматични повреди на гръбн. стълб в шийната област (при злополуки с МПС и скокове в плитка вода – блокира се нервус френикус, който отговаря за инервацията на диафрагмата); 3. полиневрит или полиомиелит (наруш.провеждане на моторния инпулс); 4. латерална амиотрофична склероза; III. ОДН с нарушение в мионевралното провеждане и във ф-цията на дих. мускули – 1. Myastenia gravis; 2. остатъчно действие на мускулни релаксанти, тетанус, статус епилептикус и др.; IV. ОДН при съчетани травми или при травматични поражения на гръдния кош – 1. травми на гръден кош: гръден капак – счупване в 2 срещуположни фрактурни линии, хемоторакс (кръвоизлив), пневмоторакс (въздух в плевралната кухина); 2. тежки съчетани травми (корем и крайници, глава и корем и др.); V.ОДН от белодробен произход – 1. при този вид ОДН има остри пневмотични п-си; 2. астматичен статус (отток, бронхоспазъм, хиперсекреция); 3. белодробен емфизем; 4. белодробна емболия (запушен кръвоносен съд); 5. ателектаза (запушен бронх); белодробен отток; VI. ОДН при други състояния – 1. при отравяне с CO2, салицилати, фосфороорганични съединения и др.; 2. при механична обструкция на ГДП (от отчупени и аспирирани зъби или протези, от чужди тела, от езика, от секрети, от стомашно съдържимо или др.; 3. при удавяне.