Лекции по Медицина

22. Остри хепатити

Остри вирусни хепатити – вирусен хепатит (Hepatitis acuta). Определение – дифузно негнойно чернодробно възпаление, причинено от вируси. Тези вируси се означават с букви – А, В, С, D, Е (не довежда до хронична форма). Между отделните форми не съществува кръстосан имунитет. Например: Ако пациент е преболедувал от хепатит А, може да се разболее от хепатит В, защото няма защита. Клиника: В повечето случаи не се различават съществено от инфекциозните заболявания. В 2/3 от случаите протича безсимптомно или симптоматиката не насочва към точна диагноза.Стадии. Проднормален стадий – стадий на предшестващите симптоми, напомнящи че лицето ще се разболее. Продължителност – 4-8 седмици.Симптоматика – може да се наблюдава грипоподобна симптоматика, изразяваща се с:1. Субфебрилитет. 2. Отпадналост, понижена работоспособност. 3. Учестено дишане. 4. Болки в ставите (артралгия) и мускулите. 5. Втрисане, изпотяване. 6. Стомашно-чревни оплаквания – безапетитие, гадене, повръщане, диария. 7. Преходни обриви. Засяга често в детска и млада възраст и области с лоши санитарно-хигиенни условия. - Хепатит А – най-често в детска възраст, по фекално-орален път. Инкубационен период 2-6 седмици. Вируса е HAV. - Хепатит Б – по парентерален и полов път, инкубационния период е 1-6 месеца. Вируса е HBV. Може да протече и без клинични прояви. Може да се развие хронична инфекция. - Хепатит Де - по парентерален или полов път, но при наличието на австралийски антиген у заразените. Може да се наблюдава едновременно при хепатит Бе или да се наложи в пациенти с австралийски антиген. Вируса е HDV. Инфекцията протича тежко, с масивна чернодробна некроза, което води до чернодробна кома.. - Хепатит Е – по фекално-орален път, кръвен. 1-5 месеца инкубационен период. - Хепатит Це – кръвен, полов път. 1-5 месеца инкубационен период. Острия хепатит настъпва бързо и некрозира хепатоцитите, като едновременно с това чернодробните клетки регенерират. Клинична картина – протича с продромален период (гадене, тежест в корема, повръщане, безапетитие, температура) В урината се установява повишен уробилиноген. В иктеричния стадий ч. дроб се увеличава, става болезнен, появява се жълтеница. Урината става тъмна като бира, билирубинурия, изпражненията стават светли като хума – ахолия. Може да протече и без иктер. В третия стадий (възстановителния) жълтеницата избледнява, намалява черния дроб, урината изслетлява, състоянието се подобрява. Заболяването прогресира до хроничноактивен хепатит с бърз преход в чернодробна цироза. За хепатит А и Бе има ваксини, за хепатит Це, профилактиката е 10 мл имуноглобулин 1 седмица преди и след трансфузия.