Лекции по Медицина

16.17. Отделителна система, аномалии

Аномалии на бъбреците-свързани са с броя на бъбреците-могат да бъдат 3,4,могат да са като S.Поликистоза-симптоми-обема на урината,кръв в урината. Може да е аномалия в местоположението-паднал бъбрек.
-мегауретер-дължи се на обструкция,стига се до хидронефроза.Раздвоен уретер. Аномално вливане в пикочния мехур. Везикулоуретрален рефлукс. Микроцистит и мегацистит.
-Болест на мариот-склероза на шииката на матката-при деца пикочния мехур е малък,има нощно напикаване,изоставане на ръст. Спинобифидас
Аномалии в уретрата-наи често стеснения.
-Асимптомна бактериурия-инфекция на пикочните пътища-ненаддаване на тегло.Диагноза-урината мерише на амоняк и оставя петна.Урокултура,микробно число е над 10на 5та*10на 3та е за протеуса. При 2-3 причинителя в урината не е взето правилно и се взима пак.
Нефротичен синдром-високостепенна протеин урия,хипоалбиннурия в резултат на висока пропускливост на глумерулната филтрираща повърхност.
Класификация-първичен(нефротичния синдром е нормален),вторичен(бъбречно увреждане при калогеноза). Клинична картина- отоци различни по степен на тежест ,изливи в коремната кухина,олигурия. Изследвания-висока утайка,висок холестерол,високи ст-сти на хемоглобин,хематокрит,хипопротеинемия,по високо относително тегло на урината. Лечение-кортикостероиди.
Остра бъбречна недостатъчност-прогресираща азотемия(азотна задръжка),изследва се урея и креатинин,олигурия,тежка ВЕР ацидоза. Причини-преди бъбрека(преренална) има намалена бъбречна перфузия.ренална-увреждане на бъбрека,постренална-при механично запушване след бъбрека. Синптоми-отпадналост,повръщане,кома,уремичен дъх.Лечение-рехидратация,поддържане на ВЕР и АКР,губи се натрии и се трупа калии,изследва се нивото на калия.Стига се до хиперкалиемия. Диагноза-ЕКГ-висока предсърдна вълна. Лечение-диализа.
Хронична бъбречна недостатъчност-тя е терминална има трайно увреждане на ф-циите+уремична енцефалопатия и артериална хипертония. Уремичен пулмит-отлагане на урея в ч.дроб,засяга всички органи и системи. лечение-диализа и трансплантация.
Глумерулопатии
Остър глумерулонефрит-остро начало,урината е с цвят на измито месо,задръжка на вода,отоци,олигурия,хипернатриемия,непостоянна азотемия,увеличаване на креатинина.Тези симптоми се предшестват от инфекция на ГДП.Болния е на постелен режим и се лекуват отоците(диуретици),високо кръвно налягане,ограничават се течностите и солта,ограничават се белтъците.Дават се калии съхраняващи,болния е на диета.
Бързо прогресиращ глумерулонефрит-за седмици завършва с бъбречна недостатъчност,започва със симптомите на острия глумерулонефрит и много бързо се влошава.Има анемия,високи ст-сти на холестерол,хронифициране. Лечение-да не се допусне стигане до хемодиализа.
Хемолитично уремичен синдром(ХУС)-хемолитична тежка анемия,тромбоцитопения,прогресираща азотемия,висок креатинин и урея.Дели се на две форми:асоцииран с диария ХУС+ и неасоцииран с диария ХУС-. Има не специфични оплаквания и раздразнителност,детето побледнява.Бързо прогресира анемията и тромбоцитопенията,има високо кр.налягане,засяга се ЦНС,има раздразнителност,която след това се заменя с гърчове. Диария-хеморагична може да е от д.черво.За високото кръвно се прилагат АСЕ инхибитори, когато анемията се задълбочи се прелива еритроцитна маса.