Лекции по Медицина

27. Пикочен мехур

Калцификати.
Най – честа причина са камъни, които обикновено са големи и слоисти. Наблюдават се при шистомиаза и тумори.

Тумори.
Преходноклетъчен най – често. Варират по размер и форма – някои са папиларни лезии, други са големи тумори, а трети са големи плоски плаковидни образувания. На интравенозна урография предизвикват дефект в изпълването на пикочния мехур, но може да видим само уретералната обструкция. Цистоскопията е най – добрия метод за определяне произхода и размера на тумора.
КТ. Вижда се мекотъкнна маса, проектираща се в стената. Тъй като диагнозата се поставя с цистоскопия и биопсия, то ролята на КТ е да определи наличието на метастази.
Ултразвук. Дава подобна информация, но трудно определя наличие на метастази.

Дивертикул.
Могат да са вродени, но обикновено са в резултат на хронична обструкция на потока на урината. При нейната стаза се създава възможност за инфекция и формиране на камъни. В тях могат да се развият и тумори. Визуализират се добре при микционна и венозна урография.

Обструкция на изхода на пикочния мехур.
Причини:
• Увеличена простата.
• Тумори.
• Стриктури на уретрата (при колоездачи).
• Задни уретрални клапи при малки момчета.
Белези са:
1. Повишена трабекулация (хипертрофирали лигавични гънки). Задебелена стена и наличие на дивертикули.
2. Резидуална урина след микция.
3. Дилатация на колекторните системи.
4. По – голяма част от стриктурите се дължат на травма или инфекция (гонококова) и по – често се намират в предната част на уретрата.