Лекции по Медицина

6. Пневмонии

Пневмонии - по често при децата,кърмачетата,хипотрофични деца,деца с вродени заболявания,деца с имунодефицитни заболявания. Причинители-вируси,бактерии,хламидии,гъбички,пневмоцистова пневмония(при спин). Класификация:етиологична-бронхогенни,хематогенни,лимфогенен път,по съседство. Патоморфологична х-ка:огнищни,сегментни. Разделение по локализация-аувеоларни,интерстициални. По начин на протичане-остри и хронични.
-пневмококова инфекция-при деца от 1 до 4 год.по типа на лобарна пневмония-засяга цял лоб.Симптоми-остро начало,втрисане,болки в гърдите,кашлица,херпес на устата,дихат.и сърд.съдова недостатъчност. При върхово разположение-може да има менингит. При долно приложение симулира ОХК.ПКК- има левкоцитоза,олевяване Лечение: пеницилин.
-Стафилококова пневмония-засяга бебетата и малките деца. Започва бързо с висока Т,кашлица,широко отворени ноздри,остра дихат.недостатъчност,сърд.съд.недост. Особености-рентгенова снимка-вижда се кухина.Златистия стафилокок отделя гноеродни бактерии и причинява некрози.Губи се белодробен паренхим,това е най тежката пневмония.Нужда от кинезитерапия. Лечение-отделя беталактамози,които дезактивират АБ. Използват се трето и четвърто поколение цефалоспорини. Лечението е 2-3седмици,състои се от двоина комбинация от АБслед което се продължава с един,има ацидоза ,дават се препарати за поддържане на АКР.
-Плеврити-може да е усложнение от стафилококова пневмония.Симптоми-болка при вдишване,ограничена подвижност на гръдната половина,задълбочаваща се диспнея.