Лекции по Медицина

24. Полионевропатии

Заболявания при които се увреждат едновременно и симетрично дисталните части на периферните нервни с техните сетивни, моторни и автономни влакна. Патоморфологичните промени биват сегментна демиелинизация и ретроградна аксонална дегенерация. КК възбудни и отпадни сетивни и двигателни нарушения в дисталните части на долни, а после и горни крайници – болки и парестезии в пръстите и стъпалата на краката пълзящи нагоре, които обхващат после и пръстите и дланите на ръцете. Симптоми: хиперестезия, после дистална хипестезия; болкови точки по хода на периферните нерви и положително симптоми на разтягане; хипо- и арефлексия на ахиловите и коленните рефлекси; мускулна хипотония и атрофия, кожни атрофични промени. Острите асцендиращи полиневропатии пълзят нагоре и е възможно въвличане на IX, X и XII ЧМН – нарушение на гълтане и говор (булбарна парализа), лицева диплегия. Диагноза: ЕМГ, лумбална пункция, биопсия на нерв. Лечение: При възпалителните ф-ми – имуноглобулини; при автоимунна патогенеза – кортикостероиди, имуносупресори; при токсична патогенеза: izoniazid, nitrofurantoin, metronidazol, Vit B6; при диабетна патогенеза – контролиране на диабета, антиагреганти, вазодилататори, антиоксиданти.
P.S. В учебника има описани 13 типа полионевропатии – но мисля, че не ги изискват на изпита.