Лекции по Медицина

2. Физиология на женската полова система. Менструален цикъл. Хормонална регулация. Полови хормони

Развитието на жената може да се раздели на няколко основни периода - детство, пубертет, период на полова зрялост , климакс и сенилна възраст.преходът между периодите продължава по няколко години и всеки от тях се характеризира с определени телесни и психични промени.
Периодът на полово узряване започва 9-10 години до 18 години. Най-важният определящ фактор е генетичния както и начин на хранене, общо здравословно състояние, психологически, социално – икономически.

Измененията в организма на момичето се характеризират с определена последователност: соматичен растеж, развитие на гръдни жлези, пубисно окосмяване, подмишнично окосмяване и менархе – като последна физиологична проява. Тези промени изискват около 4-5 години.
Първите мц до 2 години са най-често нередовни , ановулаторни. Делът на овулаторните цикли се увеличава с прогресирането на пубертетното развитие

В регулацията на мц вземат участие цнс и ендокринна система при сложно взаимодийствие във функциите на мозъчна кора, хипоталамус, хипофиза, яйчници, матка – таргентен орган, с участието на всички останали ендокринни жлези.

1. Лимбичната система е най-висш контрол над хипоталамуса, като едновременно участва в процесите на репродукция. За поддържане на циклична секреция на хормони има отношение сложната невро хуморална връзка –дълга, къса и ултракъса и обратна връзка. Обратните връзки могат да имат положителен и отрицателен ефект.
2. Хипоталамус – от хипоталамичните ядра се отделят gnrh във вид на невросекрет /пептидни субстанции/. Това са освобождаващи рилизинг фактори за стимулация на fsh и lh от хипофизата. В хипоталамуса се извършва приемане и обединяване на невроендокринната информация, преработка на тази информация и превръщането и в хормонална, предаването и към хипофизата чрез ghrh невросекреторна връзка . Така се осъществява секрецията на ghrh, която достига до хипофизната портална система и регулира хипофизната секреция на гтх. Те контролират яйчниковата хормонална продукция.
3. Хипофиза – гонадотропните хормони са 3, които повлияват функцията на гонадите
Fsh, lh, prolactin .действиета на fsh се изразява в стимулирането на растежа на яйчниковите фоликули, а lh има важно значение овулация, образуване на жълто тяло и превръщането му в ендокринна жлеза.

Обобщено двата хормона действат в 2 направления:
- морфологично – растеж и узряване на фоликула, настъпване на овулация, формиране и поддържане функцията на жълтото тяло през втора половина на мц или първи триместър на бременността.
- секреторно - контрол на секрецията на естрогени от фоликула
Пролактинът има определена роля в регулацията на мц. След овулацията активира lh pецепторите в яйчника и новообразувания corpys luteu

Яйчник - под влияние на гтх се извършват редица процеси, разглеждани в 3 фази:
А/ фоликуларна растеж на примордиални фоликули до узряване на една годна за оплождане яйцеклетка
Б/ фаза на овулация, пукване на зрелия фоликул и отделяне на яйцеклетка. Настъпва обикновено около 14 ден преди очакваната менструация.
В/лутеална фаза - след овулация под действие на fsh, lh, prolaktin започва образуване на нова ендокринна жлеза corpus luteum.

Неговото развитие преминава през 4 стадия: пролиферация и васкулизация, жлезиста трансформация, разцвет на жълтото тяло и обратно развитие. Между 18-25 ден жълтото тяло се запазва ако настъпи оплождане и преминава в c. Luteum graviditas или започва производството на естрогени и прогестерон - c.l. Menstuationis
Увеличаването на пол. Хормони води до спад на гтх от хипофизата, което не позволява образуването на друго жълто тяло. Рязко спира секрецията на стероидни хормони –е и гестагени от яйчника и на мястото на c.luteum се разраства съединителна тъкан – c.albicans.

Ендометриален цикъл под влияние на ххя хормони маточната лигавица претърпява следните промени:
1. Десквамационно регенеративан - отпадане на функционалния епител заедно с жлезисто съдържимо, кръв, левкоцити.
/ менструация/ и продължава възстановяване на ендометриума - 4-5 ден. Регенерацията е от епитела на базалния слой и действие на естрогените от яйчника.
2. Пролиферативен - зреенето на граафовия фоликул, покачване на е в яйчника води до растеж и преустройство на ендометриума. Расте жлезистия цилиндричен епител и спиралните съдове, разраства стромата, което води до надебеляване на ендометриума до 5мм от 5-14 ден.
3. Секреторен - спира растеж на височина, но нарастват жлези и кръвоносни съдове като последица от комбинирано действие на е и прог. Преобладават изменения в стромата –функционалният слой се разделя на stratum spongiosum, намиращ се непосредствено до базалния слой и stratum compactuм, от който при оплождане се оформя децидуа; слоят, в който се имплантира яйцеклетката.

Ако не настъпи оплождане жълтото тяло прекратява съществуването си, яйчниковите е и прог. Спадат, настъпва исхемия, последвана от отпадане на компактния слой – менструация. Този спад на е и прог. Води по пътя на обратната връзка на адекватен fsh синтез и мц започва отново. Повишаването на е води на намаляване на fsh, хипотоламично освобождаване на rhgh и последващ спад на е.

Полови хормони у жената
Ендокринната функция се проявява в синтезата и освобождаването на:
1. Стероидни /овариални/ и пептидни /хипофизарни/ хормони.
Хормоналната система се контролира от фина регулаторна каскадна система, т.н.
2. Овариални хормони: естрогени, гестагени, андрогени.
- Естрогени - оказват влияние върху гениталните органи мат. Тръби - изграждане на ресничест епител на ендосалпинг, матка – пролиферация на ендометриума, мат. Шийка – увеличаване секреция на слизест епител, влагалище – пролиферация на лигавица и образуване на гликоген.
- Гестагени /прогестерон/ - протектор на бременността, трансформация на ендометриума към секреторна фаза.
- Андрогени - обуславят развитие на мъжки сексуални белези. 1/3 се произвеждат в яйчника , а останалите в надбъбрека.

Характеристика на менструалния цикъл
Под цикъл се разбират периодични промени в яйчниците и ендометриума, които започват по време на менархето и приключват през менопаузата.
Менструацията е завършек на всички промени в оста ххя -ендометриум, които протичат циклично.основните признаци в менструалния цикъл са индивидуални и биват:
1. Интервал - броят на дните от началото на един мензис до първия ден на следващ. За физиологичен цикъл се счита 21-31 дни, средно 28 дни продължителност.
2. Ритъм - колебания от 2-3 дни. Промените зависят от климат, стрес, режим на хранене, начин на живот.
3. Времетраене - нормално е 3-8-дни, средно 5 дни.
4. Количество - 50-100 сс кръв.
5. Качество - червенокафяв цвят, кашава консистенция, лепкава, характерна миризма.
В периода на полова зрялост има мат. Кръвотечения, които са резултат от нарушения на ритмичната яйчникова хормонална секреция. Условно се наричат дмк, при които се откриват морфологични промени в ендометриума.