Лекции по Медицина

22. Медико-социални проблеми в майчиното здравеопазване. АГ помощ.

В обществото жената е майка, работник и общественик. Съчетаването на тези социални функции поражда необходимост от опазване най-вече на герминативните способности на жената. Условията на труд, режима на труд-почивка, махаловидната миграция оказват най-голямо влияние върху жената. Те осъществяват едновременно отглеждане, възпитание на децата, домакински труд и производствен труд. Заболеваемостта при жените в трудоспособна възраст е по-висока от тази при мъжете. Семейното планиране разглежда правото на семейството да вземе решение дали да има деца, колко и през какви интервали. Основен инструмент за съжаление е аборта. Той обаче има неблагоприятно отражение върху герминативните функции на жената. Безплодието се среща при 10% от семействата, т.е. до 2 години от брака при нормален полов живот няма бременност. Изследват се и двамата партньори. Първичното безплодие се профилактира още в детска възраст лечение на крипторхизма, инфекциозни заболявания, менструални аномалии. Вторичното безплодие се свързва с профилактика на полово предавани болести и аборт.
Ранната бременност и майчинството са проблем за България. Те най-често са нежелани. Водят до аборт и усложненията от него, или до раждане и изоставяне на детето в дом. Ако все пак родилката задържи детето, съществуващата социална закрила не може да осигури равностойно положение в обществото. Преждевременен (преди 18г) и ранен брак (18-20 г.) имат сериозни социални и здравни последици. Ранната бременост често води до мъртво раждане, недоносенои деца, по-висока смъртност, усложнения за майката при раждането.
Насилието по отношение на жените е все по-често срещано у нас. Женевската конвенция на ООН предлага мерки за борба против всички форми на насилие срещу жената – статистика, горещи телефони, центрове, правни услуги, забрана на детска порнография, проституция, трафик на жени и деца.
АГ службите осигуряват медицинско обслужване на женското население във всичките му възрасти. Задачите му са свързани с женската полова система, възпроизводствените функции на жената и с критичният първи период от живота на детето. Основно място заема профилактиката на бременоста и раждането, инфертилитета и безплодието, недоносеност и преносеност, генетични и вродени заболявания. Диагностично терапевтичните и хирургичните задачи често са свързани със спешни състояния. АГ има водеща роля за социалните проблеми произтичащи от репродуктивната функци поради спадащата раждаемост. АГ помощ се осъществява в АГ клиники, болници, отделения към общински болници, от лекар и АГ отделения в ДКЦ и частни кабинети. АГ отделенията са структурирани с приемен пункт където се оформя документацията за прием, прави се санитарна обработка и се дава направление за отделението, сектор за физиологична бременост и легла и родилна зала, сектор за патологична бременост с предоперационна и операционна, сесктор за септични случаи – при температура, инфекциозни заболявани, сектор за гинекологично болни жени, сектор за новородени, за недоносени, за генетична консултация, за женска консултация.