Лекции по Медицина

28. Простата

Уголемяване.
При възрастни може това обикновено се дължи на доброкачествена хиперплазия или карцином. Диагнозата на този етап все още се поставя въз основа на клинични данни и се потвърждава от биопсията. Интравенозната урография дава малка информация за самата простата, макар че увеличената може да се види ато дефект в изпълването на основата на мехура.
При изследване чрез ултразвук се използва трансректален трансдюсер, който показва целия размер на простатата и диагностицира сравнително малки маси в нейния паренхим. Не може да се различи доброкачествен от злокачествен процес.
Простатата може да си види на КТ, но отново не може да се отдиференцира бенигнен от малигнен процес. Изследването се прави за установяване степента на локално метастазиране.

Калцификати.
Дължат се на множествени простатни камъни (нормална находка при възрастни мъже).