Лекции по Медицина

6. Раждане. Понятие, критерии, дефиниция. Период на раждането. Водене на раждане

Раждане - цялостна експулсия или ектракция на плод, който е потенциално жизнеспособен по критерии:
а/ телесна маса 600 гр. И повече или гестационна възраст - 22 г. С. И повече независимо дали е роден жив или мъртъв
б/ телесна маса под 600 гр. Или г. Възраст под 22 г. С.- при условие, че е роден жив и е живял поне 3 денонощия.
Плод - човешки концептус от 11 г. С. До раждането
Зародиш - човешки концептус до 10 г. С.
Нормално раждане - раждане, което отговаря едновременно на всички условия:

Едноплодна бременност
преминаване на род. Обект през нормални род. Пътища
живо новородено
нормален биомеханизъм на предно тилно
тегло на плода над 2500гр.
цялостна експулсия на плодни придатъци
времетраене от 4 -14часа първескиня и 2-10 часа за многораждала

Анормално раждане - раждане, при което е налице задръжка на цялата плацента или част от нея.
Патологично раждане -
раждане в седалищно предлежание, напречно или косо
раждане с отклонения от нормалния механизъм/ челно, лицево/
Определение: раждането е физиологичен процес, при който произлиза изгонването на плода през род. Пътища. То е сложен процес, който е рефлекторен и се регулира от нервната система. Раждането е комплексен процес, който изисква обединяването на редица ендокринни, биохимични и биофизични фактори.
Родилният акт се обуславя от 3 фактора:
родилен обект – плод, разположение, тегло
родилни пътища – костен и мек родов канал
родилна дейност
Причините за начална род. Дейност са недостатъчно изяснени.
В последните години се обсъждат 3 основни хипотези.
Съвременното раждане е еутокично раждане. То включва и критерии:
 Времето – започва след 38-42 г.с.
 Продължителност – от 4-14 часа в зависимост primi или multi para
 Расови и климатични особености
 Възраст
Предвестници, признаци на проява , които предхождат известно време започване на раждането:
 Олекване под ребрената дъга/2-3г.с. Преди втр /
 Фиксиране на входа на таза на главата - 2-3 г.с. Преди втр
 Увеличена влагалищна секреция/слузеста запушалка - „бележене”/
 Размекване на мат.шийка и скъсяване
 Постоянни болки в кръста
 Разхвърлени мат. Контракции
Изтичане на ов
Начало на родова дейност – диагноза на започващо раждане, сигурни признаци:
1. Субективни оплаквания от болки/ регулярни мат. Контракции – по 1 през 10-15 мин., после все по-чести и по-силни, с намаляване на паузите между тях, увеличаваща се продължителност от 20 сек. До 1 мин. На всяка контракция.
2. Структурни промени в шийката - изглаждане, скъсяване и разширение на мат. Шийка
Най-важен въпрос е диагнозата, която не винаги е лесна, а често е много трудна.
Нормално протичането на раждането се дели на 3 фази/периоди/:
 Период на разкритие
 Период на изгонване
 Плацентарен период
І период - най продължителен. С първите регулярни контракции в шийката се извършва скъсяване и разширение. Ом действа като клин, защото пренася хидростатичното налягане от матката върху шийката. Така предлежащата глава, флексирана, се спуска към изхода на таза, ротира се на 45гр. И разкритието стига до пълно -10 см. На изхода на таза главата застава с тил под симфизата, лице към сакрума и стреловиден шев на плода –в правия диаметър. Раждането е функция от мат. Контракции и напредване на разкритието и спускане на предлежащата част от входа до изхода на таза. Дали е необходима намеса и каква е тя зависи от факторите:
 Ппом
 Доносен или жизнеспособен плод
 Предлежание и вид на предлежанието/ лицево, челно /.

Водене на раждането
При майката наблюдаваме - рр, пулс, температура, поносимост към болката , спазмолитици, обезболяване, дом, система с oxitocin, дезинфекция на гениталиите;
ритмичност на мат. Контракции;
вагинално туше през 2 часа.
При плода следим ; - спускане на плода към изхода на таза ,
дст 120 - 160 уд/мин. Нормално
дст честота ,ритмичност
цвят на ов
Іі период –при пълно разкритие главата е стигнала тазовото дъно и започват позиви за напъване. Продължава от 15 мин. До 1 час. Към мат. Контракции се включва и коремната преса. Предлежащата глава притиска ректума и се появява чувство за микция и дефекация. Много често се прави епизиотомия и водещият раждането постояно след напъни слуша дст. Задължително е присъствието на лекар и микропедиатър.
Воденето на раждане става в родилна зала. Родилката е в легнало положение, стерилен тоалет, ръкавици, инструменти и обезболяване. Следва врязване, прорязване на главата, след което с дясна ръка и с памук се покрива ануса и избутва лицето. С ръка се подпомога дефлексията на главата. Много се внимава за родова травма. После се изражда раменен пояс и тялото. Плодът се обръща с глава надолу. Със стерилен катетър се аспирира уста и нос и бързо прекъсва пъпна връв. Оставя се 10 см и се режи между 2 клампи.

Ііі период – очаквателно- при активно наблюдение за:
общо състояние на родилката
външна кръвозагуба
След раждането на плода около 5 мин. Маточните стени остават отпуснати до поява на контракция.
конфигурация на матката- след кратък рефрактерен период от 5-20 мин., височина и форма на матката, срединно разположение. Добре контрахирана матка с твърда консистенция означава отлепяне на плацентата. При израждането на главата се прави methergin 0’2 mg 20 glucosa i v, с който намаляваме кръвозагубата и по-бързо се отлепя плацентата. Физиологичната кръвозагуба в плацентарния период е до 400 сс.
Има 2 начина на отделяне на плацента от маточни стени - метод на шулце и дънкан.
Признак на кюстнер - дали е отлепенаплацента, никога не се дърпа пъпна връв.
Метод на креде за раждане на плацента - при празен пикочен мехур и добре котрахирана матка.
Задължително след раждането на плацентата се оглежда за нейната цялост. Оглед на родилката за разкъсване на перинеум, вулва, които задължително се въстановяват. Родилката остава 2 часа за наблюдение в родилна зала с новороденото. Преди преместване на легло в стая се проверява за генитално кървене, рр и пулс и добра контракция на матката.