Лекции по Медицина

10. Двигателна функция и неврологични разстройства на дъвкането

Дъвкателните мускули са 4 чифта (изброяваме ги...) Инервират се от моторните влакна на троичния нерв. Ядра: Nucl motorius се намира в моста, медиално от главното сетивно ядро. В близост до него е nucl.supratrigeminalis, отговорно за дъвкателният ритъм. Двигателното коренче излиза от моста като portio minor> ganglion Gasseri> n.mandibularis> foramen ovale. N.masticatorius инервира masseter, temporalis, pteryg lat et med,a n.mylohyoideus – m.mylohyoideus, m.digastricus anterior. Моторното ядро получава двустранна корова инервация от tr.corticonuclearis. Волевият контрол се осъществява от премоторната кора на челния дял.
Изследване: оглед на повърхностните дъвкателни мускули (масетер, темпоралис) – атрофия, потрепвани,палпация, тонус, движения в различни посоки, оказва се съпротивление при отваряне и затваряне, изследва се мандибуларния рефлекс.
Патология:
Едностранна парализа(monoplegia masticatoria)- при увреждане на мандибуларния нерв или моторното ядро. Затруднява се дъвкането, челюстта на страната на увредата е леко увиснала (т.к. се избутва от противоположния m.pteryg. lat.).
Двустранна парализа (diplegia masticatoria) - при булбарна парализа. Долната челюст е увиснала, пациентът не може да я затвори и я придържа с ръка. Няма мандибуларен рефлекс.
Псевдобулбарна пареза - При увреждане на кортиконуклеарният път –– мадибуларният рефлекс е оживен до клонус, тонусът е повишен, има скованост при дъвкане.
Тризмус – тонично съкращение на дъвкателните мускули с невъзможност за отваряне на устата, поради дразнене на нерва или клончетата. Среща се при тетанус, тетания, тумори на коренчето на нерва, бяс, епилептичен припадък, менингит, хистерия, местни възпалителни п-си, травми, артрит на ТМС.