Лекции по Медицина

5. Сетивни разстройства на лицето и устната кухина

Сетивната инервация на лицето и устната кухина се осъществява основно от тригеминуса и отчасти от фациалис, глософарингеус и вагус. Характерно за нея е наличието на много анастомози, създаващи условия за ирадация. Тактилните рецептори са най-гъсто разположени по устните и върха на езика и най-оскъдно по гингивите и тонзилите. Бедни на болкови рецептори са венците и бузите. В пулпата, нервните влакна навлизат заедно с кръвоностните съдове и създават гъста мрежа от немиелинови влакна, завършващи около одонтобластите в дентиновите канали. Поради различни дразнения това създава условия за силна протопатична болка със склонност към ирадиация и последействие. Особено дразнение в устата е скомина – при въздействие на киселини. Възникват парестезии, неприятни тактилни, вкусови и болкови прояви и хиперсаливация.
При болестни п-си засягащи сетивната инервация възникват: възбудни прояви (болки, парестезии и хиперестезии) в цялата лицева полвина или на територията на един тригеминален клон. При тригеминална невралгия – пристъпи на стрелкащи болки. При увреждане на самия тригеминус – отпадни прояви. При ганглионит на Гасеровия възел се наблюдава херпес зостер най-чество в зоната на n.ophtalmicus.
При болестни п-си засягащи глософарингеалния нерв – глософарингеалния нервалгия – пристъпна стрелкаща болка в корена на езика, сливицата, небната дъга и фарингса, ирадиираща към външното ухо. При по-значително засягане на нерва – хипестезия в тези зони и угасване на фарингеалния рефлекс. Рядко се наблюдава невралгия на n.laryngeus superior, клон на вагуса.
При процеси в мозъчния ствол (сирингобулбия, инсулти, тумори) може да бъдат засегнати различни части на nucl.tractus spinalis n.trigemini с последващо нарушаване на болковата и температурна сетивност в болковите дерматоми. При увреждане над нивото на сетивните тригеминални ядра се засяга сетивността на контралатералната лицева половина. Коровите разстройства на лицевата сетивност може да бъдат възбудни или отпадни – пристъпни Джаксънови парестезии на езика и лиецто или изолирана анестезия и парестезии около устния ъгъл.
Анатомофизиология на вкусовия анализатор. Вкусовата сетивност има връзки с лимбичната система и хипоталамуса. Рецепторите и се възбуждат от определени химически вещества. Има 4 основни вкусови усещания (сладко,солено,кисело и горчиво). Рецепторите са разположени във вкусовите луковички на папилите – fungiformes, foliatae, circumivallatae. На повърхността, клетките имат реснички които се възбуждат от химически в-ва, а около основата завършват нервните окончания на първичните вкусови неврони.
N. Facialis: вкусови рецептори > chorda thympani и n.lingualis >1ви неврон в gangl.geniculi > n.intermedius>tractus solitarius>nucl.tractus solitarii (вкусово ядро) > tr.trigeminothalamicus dorsalis>3ти неврон nucl.ventralis posteromedialis paravocellularis (VPMpc) > крайномозъчна кора (opeculum parietale, limen insulae).
При n. glossopharyngeus и n. vagus– вкусови рецептори и сетивни рецептори на фарингса > plexus pharyngealis > 1ви неврони съответно в gangl.petrosum(глосо) и gangl.nodosum(вагус) > 2ри неврон в nucl.tractus solitarii>...пътя вече е същия като при фациалис.
Нарушения във вкуса – вкусови халюцинации (често съчетани с обонятелни) при увреждане на мозъчната кора; намален вкус (hypogeusia – пушене, намалено слюноотделяне, ако е едностранно – засягане на фациалиса в chorda tympani при неврит); липса на вкус (ageusia – рядко, при увреждане на nucl.tractus solitarii), промяна във вкуса (disgeusia; parageusia – при конверзионна невроза).