Лекции по Медицина

12. Гълтане и неврологични разтройства на гълтането

Двигателната инервация се реализира предимно от вагусовия нерв, а сетивната – предимно от езиковогълтачния.
N.Glossopharyngeus - отделя висцеросензорни влакна за фарингса, задната трета на езика, сливиците, небните дъги, мекото небце, евстахиевата тръба, и част от вътрешното ухо. Те са периферни израстъци на нерви от gangl.inferius. Централните израстъци на тези нерви завършват в nucl.tr.solitarii и nucl.tr.spinalis n.trigemini. Двигателните влкна започват от n.ambiguus (общо ядро с вагус), но за разлика от Х ЧМН инервират само m.stylopharyngeus.
N.Vagus – под foramen jugulare се намират gangl.superius et inferius. От долния се отделят rami pharyngei, които заедно със симпатикуви влакна от gangl.cervicale sup. и такива от IX ЧМН образуват plexus pharyngeus, инервиращ мускулите и лигавицата на фарингса, мекото небце, увулата, небните дъги. Соматосензорните влакна за инервация на фарингса, увулата и глотиса са периферни израстъци на псевдоуниполарните клетки на gangl.superius. Соматомоторните влакна започват от n.ambiguus, заедно с тези на IX ЧМН и инервират моторно фарингеалните и ларингеалните мускули (гълтане, дишане, говор).
Изследване – двата нерва се изследват заедно поради съвместните им ф-ии. При оглед се оценява симетричността на мекто небце и увулата, подвижността им при фонация. Изследва се гълтането при прием на вода; фарингеалният рефлекс; усета за допир на мекто небце и небните дъги;
Възбудни синдроми:
N.Glossopharyngeus – Глософарингеална невралгия – стрелкащи болки в корена на езика, фарингс, тонзила, ириидация към ухото. Провокира се при гълтане, говорене, дъвчерне, кихане, допир на тонзилите, натиск по трагуса на ухото.; Миоклонии на мекото небце – неволеви ритмични потрепвания на засегнатата страна.
N.Vagus – невралгия на laryngeus superior – стрелкащи болки в горностраничната част на шията с ириидация към ухото, насилствена кашлица.
Отпадни синдроми
N.Glossopharyngeus –Мекото небце стои по-ниско на увредената страна, неподвижно е при фонация, увулата е към здравата страна. Няма фарингеален рефлекст. Намалена е сетивността в съответната част. Намален вкус на задната 3-та на езика. Смутено е гълтането - вода излиза през носа поради незатварянето на назофарингса от мекото небце :-~( . Смутен е говорът поради парализа на мекото небце и фарингса.
N.Vagus –ами същите като горните, но тъй като инервира и ларингса – гласната връзка заема междинно положение и е неподвъжна при произнасяне на буквата „а“.