Лекции по Медицина

2. Нормални и патологични рефлекси в областта на лицето и устната кухина

Екстерорецептивни рефлекси
а) Корнеален и конюктивален рефлекс – при докосване на корнеята или конюктивата на едното око > дустранно съкращение на на m.orbicularis oculi > затваряне на 2те очи. Осъществява се чрез n.ophtalmicus на тригеминуса, който се свързва с двигателното ядро на фациалиса в моста. При едностранна увреда на троичния нерв, мига само едното око ;|
б) Фарингеален рефлекс – при дразнене на задната стена на фаринкса със шпатула – рефлексно съкращение на мускулите там и позив за повръщане. Рефл дъга: дразнене на небните дъги и мекото непце > соматосензорни влакна на глософарингеус и вагус > ядрата им продълговат мозък > соматомоторни влакна на същите чмн. Фарингеалния рефлекс може да липсва при психогенни нервози и хронични фарингити поради увреждане на рецепторите. Едностранната му липса е израз на увредени ядра в мозъчния ствол.

Проприорецептивни рефлекси
a) Мандибуларен рефлекс – почукване в/у брадичката при полуотворена уста и напълно отпусната долна челюст > съкращение на дъвкателните мускули затварячи. Рефл дъга: n.mandibularis на тригеминуса – неговите сетивни и двигателни нерви и ядрата му в средния мозък и моста (n.mesencephalicus и nucl.motorius)
б) – ами няма б)

Патологичните рефлекси се получават при освобождаване на филогенетично стари рефлекси, които потискат филогенетично по-новите структури в главния мозък. Тези рефлекси се прояяват в кърмаческа възраст и след 1вата година изчезват.
Назолабиален рефлекс – почукване в/у основата на носа > рефлексно съкращение на m.orbicularis oris.
Хоботков рефлекс – почукване в/у горна или долна устна > изпъкване на устата като хоботче :-{}
Смукателен рефлекс – докосване и поглаждане на устните > пак хоботче (готовност за смучене)
Палмо-ментален рефлекс – линеарно дразнене около мускулите на палеца по дланта > съкращаване на m.mentalis (рудиментарна проява на хващане-дъвкане) :-S