Лекции по Медицина

23. Рефлуксна нефропатия (Хроничен пиелонефрит)

Дължи се на рефлукс на инфектираната урина от пикочния мехур в бъбреците. При тежка форма на заболяването в тях се образуват цикатрикси. Най – големите промени са през първата година от живота. Тежестта на рефлукса намалява с възрастта и може да се прекрати с времето.
Най – засегнати са горни и долни каликси. Основната причина е вродена патология на уретеро – везикуларния преход. Интрамуралната част на уретера е по – къса и с намален диаметър. Рефлуксът се доказва с микционна цистография.

Рентгенологични белези.
1. Локална редукция на бъбречния паренхим в ширина и наличие на цикатрикси. Разстоянието между чашките и бъбречните очертания обикновано е чуствително намалено, дори до 1 – 2 мм. Поради липсата на функция в цикатриксните области трудно се виждат очертанията на бъбреците – следователно цикатриксите може и да се пропуснат. Най – демонстративни са на ултразвук.
2. Дилатация на чашките в цикатриалните области.
3. Цялостта редукция на бъбречния размер, която частично се дължи на загубата на паренхим и цикатриксите.
4. Дилатация на колекторната система в резултат на рефлукса.