Лекции по Медицина

21. Род коринебактериум

Грам+ пръчки прави или леко извити, с заоблени или удебелени крайща.Приличат на гирички, в двата края има метахроматични телца и се оцветяват по Найсер.Виждат се сини топчета в двата края и жълтокафява цитоплазма.Под микроскоп се вижда , че са разположени под ъгел.Основен фактор на патогеноста е дифтериен екзотоксин, които блокира белтъчния синтез.Източник на заразата е само болния човек и заразоносителя.Предава се по въздушно капков път.Бактериите се локаризират в входната врата/ лигавицата на гърлото , носа , сливици или много рядко в някой ранички /Появяна се възпалителен процес на мястото на проникване като се образуват фибринозни налепи , които могат да доведат до задушаване.М.О отделят екзотоксин и само той навлиза в макроорганизма.Екзотоксина уврежда нервните клетки, сърдечния мускул, надбъбреците при дифтерията най сташен е той.Може дифтериен бактерии да не произвежда токсин.Тогава предизвиква фарингит.Затова и ваксината за дифтерия е анатоксин.
Лечение:- без забавяне се започва лечение с антитоксичен серум.


РОД МИКОБАКТЕРИУМ

Грам+пръчици, но могат да бъдат и като клончета, съдържат голямо количество липиди в клетъчната си стена, и затова не се оцветяват в обичайните методи, а по Цил Нелсен.Клиничните симптоми при туберкулозата са в резултат на развитието на клетъчно медиарен имунитет към протеиновите антигени на микобактериите.Наличието и се установява чрез кожно алергична реакция на забавена свръх чувствителност/ проба на манту /.За манту се използва туберколин / пречистени антигени на микобактериите/.Основен фактор на патогеността е способноста им да уживяват в левкоцити и макрофаги.Дължи се на високото съдържание на липиди , поради това , че уживяват е необходимо да се развие клетъчно медиирани отговор да се активират макрофагите за да могат те да тги унищожат.Такива м.о. се наричат фукултативни вътреклетъчни паразити.Микробактериите са много устойчиви в външна среда, запазват се до 4 -5 месеца, в хранителни продукти няколко месеца.Предава се по въздушнокапков път от болен с открита форма на туберкулоза/скаверна / или чрез мляко от болна крава.Туберкулозата е изключителен проблем за света , защото се появяват полирезистентни щамове.Туберк. е типична хронична рецидивираща инфекция.Първичната туберкулоза се характеризира с сухфебрилна температура до 37,5°.Отпадналост, понижен апетит и кашлица с кървави храчки.Обикновено първото място на засягане е белия дроб след което ретионалните лимфни възли.При туберк. Се развива клетъчномедирен имунен отговор с образуване на туберкули.При добро ниво на имунитета туберкула калцифицира и се прекратява развитието , но при спад на имунитета туберкулозните бактерии отново се развиват и той се превръщта в гнойно огнище.Сливането на няколко туберкула води до образуване на каверна.Ако каверна се отвори в кръвоносен съд се получава разпространение на инфекцията.Появява се т. наречената метастетична туберкулоза.Засягат се обвивките на мозъка , бъбреците , костите ,белодробната туберкулоза може да се изяви като бронхоаденит, плеврит, пневмония,/ огнищтна или лобарна /и най тежката фиброкавернозна туберкулоза.
ВАКСИНА-жива и се прилага до 48 часа след раждане , нарича се БЧЖ.Проверка за ефективноста на ваксината се прави чрез пробата на манту.При манту вкарваме туберкулил-протеинови антигени чрез чиито въвеждане проверяваме наличието на напрегнат клетъчен имунитет.Доказване на наличието на имунитет е чрез положителна реакция на забавена свръхчувствителност.Важно е да се премери инфилтрата на 72 часа.Ако е м/у 5-15 мм- има имунитет под 5 мм. Се прави ваксина, над 15 мм. Има туберкулоза.
ЛЕЧЕНИЕ: прави се с противотуберкулозни средства- изониазид, рифампицин, задължително трябва да продължи 6 месеца и задължително трябва да бъде тройна комбинация.