Лекции по Медицина

24. Род костригиум-тетани Костригиум-ботолинум

Костригиум- тетани- причинява тетанос.Грам+пръчици спорообразуващи в анаеробни условия.Спората е по голяма от бактериалната клетка и тя придобива форма на барабанна палка.Тетаничните бацили се намират нормално в почвата и стомашночревния тракт на хора и животни.Човек се заразява с тетаност като спорите попаднат в рана на човека , чрез прах или пръст.Може и при ухапване от животно, при нараняване с пирон.Раната трябва да е дълбока и с разкъсани тъкани в нея по този начин се създават анаеробни условия спорите се превръщатп в вегетативни клетки и произвеждат токсин, който прониква в организма.Подобно нещо може да се получи при перфорация на червата или при замърсяване на пъпа при новородено.Токсина води до съкращаване на мусколите и гърч-спастична парализа .Засягат се мусколите на лицето на тялото и най- накрая мускулите на сърцето и диафрагмата което води до смърт.
ЛЕЧЕНИЕ:Антитоксичен серум/ антитела блокиращи токсина / има ваксина анатоксин.
БОТОЛИЗЪМ-причинява се от кустридиум ботолином който е нормален обитател на почвата, спорите попадат по плодовете, зеленчуците може да се замърси месото и при недобро консервиране те оживяват и тъй като в консервата има анаеробни условия те се развиват там и произвеждат екзотоксин, който човек го поглъщта чрез храната и преминава през лигавицата на тънките черва и отива в кръвния ток.Инкубационния период е от 5 до 8 дни след което се появяват парализа на очните мускули.След което се парализират и останалите и човек умира.Особена форма на ботолизъм е детския при бебета до 26 седмица ако ядат мед.Лечението е антитоксичен серум и подържане на сърдечната дейност и дишане.Ваксина няма.