Лекции по Медицина

8. Родови травми

 Увреждания, които детето получава по време на родовия акт
► 2-6% от всички новородени
► Две групи:
٠ биохимични (метаболитни)
٠ механични (локализирани нарушеня на тъкани и органи)
► Рискови фактори:
٠ майката – заболявания на родилката, предшестващи бременността; патология на майката през бременността; акушерска патология
٠ плода – недоносеност, интраутеринна хипотрофия, многоплодна бременност; патология на пъпната връв; неправилни предлежания на плода; едър плод, хидропс; приложение на инструментални методи за раждане
БИОХИМИЧЕН РОДОВ ТРАВМАТИЗЪМ
► Клинична изява – асфиксия (РДС)
► при съпътстваща исхемия на ЦНС – хипоксично-исхемична енцефалопатия
МЕХАНИЧЕН РОДОВ ТРАВМАТИЗЪМ
► Травми на кожа и подкожни тъкани
► Травми на кости и мускули
► Травми на периферни нерви
► Травми на вътрешни органи
► Травми на кожа и подкожни тъкани
Еритем и абразии, Екхимози, Мацерации, Caput succedaneum, Cephalhaematoma externum

► Травми на кости и мускули - Черепни фрактури, Фрактури на хумерус и фемур, Фрактура на клавикулата, Хематом на m. sternocleidomastoideus
► Травми на периферни нерви
• Парализа на plexus brachialis
- горен тип (Duchen-Erb) – С5-С6
- долен тип (Dejerin-Klumpke) – С8-Th1
- тотален – С5-Th1
• Пареза на n. facialis

► Травми на вътрешни органи
• Травми на черен дроб и слезка
• Надбъбречни кръвоизливи