Лекции по Медицина

Съдебна медицина

Лекции по Съдебна медицина

1. Предмет, задачи и значение на Съдебната медицина. Процесуални основи и организиране на съдебномедицинска експертиза
2. Обекти на съдебномедицинската експертиза. Видове съдебномедицински експертизи
3. Обща характеристика и класификация на механичните увреждания
4. Увреждания от твърди тъпи предмети
5. Увреждания при падане
6. Автомобилна травма
7. Железопътна травма
8. Увреждания от остри предмети
9. Увреждания от огнестрелни рани
10. Изстрел от упор и близко разстояние
11. Изстрел от далечно разстояние
12. Причина и генеза на смъртта при механични увреждания
13. Разстройство на здравето и смърт от действието на крайна температура
14. Увреждания от действието на електрически ток
15. Асфиксии от притискане на шията
16. Асфиксия от притискане на гръдния кош и корема. Позиционна асфиксия
17. Удавяне
18. Съдебномедицинско установяване на отравянията
19. Отравяне с етилов алкохол
20. Медицинска експертиза на телесни повреди по Наказателния кодекс
21. Съдебномедицинска експертиза по въпроса на пола и половите прояви
22. Експертиза при полови престъпления
23. Диагностика на смъртта
24. Ранни трупни изменения
25. Късни трупни изменения
26. Оглед на местопроизшествие с труп. Особености на огледа при транспортна травма
27. Съдебномедицинска експертиза на трупове, починали от насилствена смърт
28. Съдебномедицинско изследване на трупове на новородени
29. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на личността
30. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства. Откриване, изземване, опаковане и изпращане за съдебномедицинско изследване на биологични следи
31. Съдебномедицинска експертиза по материали на следствени и съдебни дела, съдържащи данни от медицинско естество
32. Съдебномедицинска експертиза при професионални правонарушения на медицинските служители и наказателна отговорност за тях