Лекции по Медицина

23. Сътресение и контузия на мозъка

Делят се на 3 групи:
- мозъчно сътресение (comotzio cerebri) - временна загуба на съзнание, главоболие, изпотяване, гадене, учестен пулс. При моз. сътресение няма нарушение на мозъчната тъкан, а има само временно функц.разтройство, което преминава(за 3-4 седм.). Лечението е покой и обезболяващи.
- Мозъчна контузия (contuzio cerebri) - винаги има нарушение на моз.тъкан в разл.степен, с разл.големина с оформени малки кръвоизливи. Най-често при директен удар. В по-леките случаи болният има временна загуба на съзнание, учестено дишане, силно главоболие, гадене, повръщане и др. Често имат ретроганна амнезия.
В по-тежките случаи се добавят и огнищната неврологична симптоматика т.е.разл. парализи, разтройство в говора, парези. Ако пулсът се качва 120-140, дишането става силно учестено над 40 пъти в мин. и температ. над 40. Те са лоши прогностични белези и затова операт.тенденции трябва да се извършват далеч по-рано. Тази увреда завършва почти винаги с последствия: травматична церебрастения ( световъртеж, главоболие), периодични припадъци, паркинсонова болест. Лечението е даване на дехидратираща терапия, намаляваща моз. оток.

- Моз.компресия, която се дели на:
- епидурален хематом, кръвоизлив над дурата на мозъка. Обикн. при удар в слепоочната част и разкъсване на art. meningea;
- субдурален хематом, разпол. между твърдата моз. обвивка и арахноидеата на мозъка;
- интрацеребрален хематом - вътре в моз.обвивка.
След първоначалната травма може да има светъл период , при който пациента да няма оплаквания. След няколко часа, се появяват оплаквания като силно главоболие, гадене, повръщане, зеницата се разширява от страна на кръвоизлива, проява на неврологична симптоматика- съст. се влошава до смърт. Лечението е трепанация, за да изтече отока. Задължителен е рентгено-магнитен резонанс.