Лекции по Медицина

34. Сколиоза, тортиколис

1. Най-голям проблем в ортопедията и травматологията - 3-33% от населението, защото няма ясна граница между т.нар. неправилна осанка и истинска сколиоза. Счита се, че до 5 градуса е в границата на нормата или неправилна осанка. Най- добре това изкривяване изчезва в легнало положение и с коригиращи манипулации.
Сколиозата представлява изкривяване във фронталната равнина с торзия на прешлените, което води до поява на ребрена гърбица и по своя вид биват:
- вродени;
- придобити ( предимно неврогенни- полиомиелита);
- рахитична;
- статична;
- неврогенна;
- ръбцова;
- истинска(идиопотична- неясна етиология);

Вродената сколиоза може да се дължи или на смущение в развитието на прешлените или на вродени пороци в съседните скелетни части: клиновидни прешлени, гръбначни цепнатини на сакралната кост, срастнали помежду си и изкривени ребра, дефекти на таза, вродено високо рзположение на лопатката и пр.
Рахитичната сколиоза се дължи на прекомерна податливост на прешлените. Изкривяването на гръбнака у рахитични деца се улеснява от ранното им прохождане или от лошото, нефизиологично положение, в което биват носени на ръце продължително време.
Статичната сколиоза се проявява и развива компенсаторно, като последица от скъсяването на единия крак, било вследствие на вродена аномалия или на придобити заболявания.
Неврогенната сколиоза се получава както след спастични така и след вяли мускулни парализи; най-важната причина за този вид сколиоза си остава полиомиелитът.
Ръбцова сколиоза се наблюдава след тежки изгаряния или цикатриксиални хлътвания на едната торакална половина, напр. след емпием на плеврата.
При ишиас и при други невралгии, при възпалителни процеси на гръбнака се наблюдават странични изкривявания, за да се намали болката, поради което те се нар. рефлекторни сколиози.
Сколиозите могат да бъдат с една или две кривини. Най-често с една кривина в торакалния сегмент.
Сколиозите нарастват най-често между 10-12 год.възраст- по-често при момичета.
Според степента на изкривяване:
- от 5-15градуса- прилагат се упр.
- 15-30- корсети;
- 30-45- оперативно лечение;
Невралгиите и артротичните оплаквания у възрастните се лекуват симптоматично. В тежките случай се носят корсети от гипс за поддържане на гръбнака в прадължение на много години или за цял живот. Упоритите междуребрени невралгии се лекуват в краен случай с резекция на съответния нерв. При по-големите изкривявания, когато ребрените дъги достигат и болезнено дразнят крилата на илиачната кост са налага резекцирането на последните ребра.

2. Тортиколис(крива шия)- наблюдава се един път на 2 хил. раждания.
Бива следните видове:
- неврогенни- поради парализа на m.sternocleidomastoidus при парализа на n.axesorius;
- десмогенни;
- истински- при увреда на m.sternocleidomastoideus по време на раждане. Получава се кръвоизлив в мускула, който в последствие фиброзира, цикатризира, скъсява мускула; главата се навежда странично и се обръща в другата посока.
Ако не се лекува с течение на времето настъпва асиметричност на лицето.
Диагнозата е ясна още при раждането. Лечението се състои от рязане на залавните места на m.sternocleidomstoideus.