Лекции по Медицина

15. Скрининг на репродуктивното здраве

Ролята на мед. сестри в областта на семейното планиране става все по-голяма за поддържането на репродуктивното и полово здраве.четири са основните области в този скрининг:
 Заболявания, които могат да се установят при жени, спадащи към високо-рискови групи
 Състояния, свързани с раждането, които подлежат на скрининг
 Скриниг-протокол, включващ анамнеза и клиничен преглед, вкл. Гинекологичен
 График на следващи прегледи
Съществуват два принципа, определящи въвеждането на скрининг-програми
і обект на скрининга
1.заболяванията, които са обект на скрининга трябва да бъдат достатъчно широко разпространени и причиняват значителна заболеваемост и смъртност
2.откриваеми със сравнително елементарни методи,
3.повлияващи се от ранно лечение
іі . Да определят жени с по-висок риск и и предложат по-нататъшното им изследване и по-чести прегледи за своевременна диагноза.
скрининговите изследвания се различават от диагностичните.
Рискови фактори за карцином на:
 Карцином на гърда - възраст над 40 г., фамилна обремененост, ранно менархе и късна менопауза, нераждали жени и ли за първи път над 30 г., анамнеза за атипична хиперплазия на мл. Жлези, затлъстяване
 Карцином на мат. Шиика - полови контакти преди 20 г., промискуитет, инфекции с hpv, тютюнопушене, нисък социален статус
 Ендометриален карцинам - възраст над 50г., фамилна обремененост, нередовни мц, ановулаторни, късна менопауза, нераждали, безплодие, употреба дълго на е медикаменти, хиперплазия на ендометриум, диабет и хипертония, затлъстяване
 Карцином на яйчник - възраст над 50 г., обременена анемнеза –фамилна, ранно менархе, късна менопауза, нераждали

Рискови фактори за остеопороза
1.менопауза в ранна възраст
2. Астеничен хабитус, светла кожа
3.фамилна обремененост
4.тютюнопушене и алкохол
5.заседнал живот
6.употреба на кортикостероиди

стъпки за скринингове изследване
І. Анамнеза
• Демографски даннивъзраст, раждания, семейно положение
• Фамилна анамнеза
• Медицинска анамнеза- заболявания, операции, алергии
• Имунизации
• Менструална анамнеза – редовност, количество и др
• Гинекологична анамнеза – вагинално течение и др
• Акукушерска аняамнеза
• Контрацептивна анамнеза- методи и странични действия
• Сексуална анамнеза
• Дефекация и уриниране
• Социална анамнеза –стрес, цигари и др
Іі.обективно клинично изследване
• Общо състояние, походка
• Т, височина
• Рр, пулс
• Кожа, крайници за оток
• Щитовидна жлеза, лимфни възли
• Аускултация сърце, бял дроб
• Гърди,палпация и самоизследване
• Абдоминални и др. Цикатрикси
Ііі .гинекологичен преглед
• Оглед впо
• Вагинален спекулум
• Мат. Шийка- микробиологично изсл. , цитовамазка
• Бимануална палпация
• Ректовагинално изсл.
Іv.други изследвания
1.урина
2. Кръв пкк
Биохимия
Имунологични
Микробиологични
3.ехография
4.мамография
5.ендометриална биопсия
6.костна денситометрия

спин *hiv* инфекция
Първият случай на спин е през 1976 г. И досега достига епидемични размери.
начин на заразяване
1. Полови контакти- зависи от честотата или на генитални лезии от др. Ппб,типът полов контакт / аналния е по-рисков/
кръвен път- трансфузия, заразени игли и спринцофки, наркомани / интравенозни инфузии или ползване на общи игли/
Майка дете
Кърмене
пътища за предаване на инфекцията
Вътрематочна трансмисия ,трансплацентарно
Трансмисия при нормално раждане
Следродилна трансмисия на инфектирана кърма
клинична картина
Инфекцията може да предизвика широк спектър от заболявания и прогресивно влошаване на имунните функции. Скоро след заразяванета със hiv може да възникне мононуклеозно-подобно заболяване с втрисане, уморяемост, зачервено гърло, главоболие, гадене, диария, увеличени шиини лимфни възли.. Тези оплаквания може да продължат около 14 дни и се препъръчва тестуване.
При някои индивиди може да се появат след 35 месеца. Или заразения човек преминава през асимптомен стадий за период от седмици до 5 години т.н. Прозорчест период. Повечето инфектирани се откриват при скринингово определяне на антитела. Hiv антителата се манифестират до 6 седмици от заразяванета.
Асимптомните индивиди с пол. Реакция за антитела предствавляват най-голяма група.почти всички обаче развиват симптоми до 10 година.специфичните симптоми варират при отделните индивиди. С прогресивното отслабване на имунната система пациента става уязвим към опортюнистични инфекции и злокачествени заболявания. Нелечимите усложнения завършват със смърт.
Инкубационният период е от 3 дни до 3 месеца.

Диагноза:
Откриването на индивиди заразени от коварната болест в асимптомния стадии е съществено за предпазване на други хора и мед. Персонал от трансмисия на инфекцията.
Обслужващ персонал, който има активни контакти с пациенти или тяхната кръв или телесни течности при дейности свързани с диагноза, лечение, здравни грижи, лабораторни изследвания се излага на порфесионален риск от заразяване / експозиция .медицински манипулации - типове рискови фактори
Вид на патогена
Начин на контаминиране
Количество кръв, която попада върху рецепиента
Вирусно натоварване
Брой поразени области на тялото
Медицински манипулации:
високо заразени –кръв, кръвни продукти, инструменти
относително заразени – заразени телесни течности, сперма, вагинален секрет, ликвор, от, синовиална, плеврална, перикардиална течност, стоматологични
Най- засегнати от вируса на хепатит с и спин са работещите с кръв или кръвни продукти, извършващи кръвни или инвазивни манипулации с диагностична или лечебна цел.
предпазни мерки
Всеки пациент е потенциално заразен –аксиомен принцип
Всеки сам пази себе си
проблеми има и в самите нас – “ точно на мен ли ще се случи”
По- важен момент като предпазна мярка е – нивата на образованост и качество на мед. Труд . В крайна сметка , какво трябва да знаем!!!!
Да работим с обезопасени системи за вземане на кръв
2.да сме снабдени със системи с предпазен маншон
Да използваме контейнери от твърд материал за отпадъци
Да ползваме пълен комплект защитно облекло
Постекспозиционна профилактика
Какво да се прави ако най-лошото се случи
по мед. Показания изследване за хив се предлага на всички:
Бременни
Деца, родени от майки
Венозни наркомани
Лица с ппи
Сексуални партньори на лица хив пол.
Пациентки с хив инфекция
Мед. Персонал, който е претърпял рискова експозиция
принципи на доброволно консултиране за спин
Доброволност
Автономност
Конфиденциалност
Съобразяване с индивидуалността на пациента
консултиране при специални случай
Лица зависими от наркотици
Сексуални партньори на хив пол.
Здравни работници ,след професионална експозиция

спин и бременност
Появата на бременност не влошава серопозитивността;
Самата бременност не оказва влияние върху прогресиране на серопозитивността
Серологичната диагноза при детето се затруднява поради продължителното действие на майчините антитела
поведение при хив бременни
1-ви триместър – прекъсване на бременност
През бременността –
Проследяване / лабораторни изсл. На 3 месеца, пкк, тромб., протромбин, фибриноген, аф, билирубин, иг -а, ж ,м
Откриване на ппб
Анамнеза и преглед за симптоми на бял дроб, храносмилателен тракт, неврологична и кожна симптоматика
Акушерско проследяване
Оценка на инфекцията
поведение при новороденото, засегнато от хив инфекция
Антиретровирусно лечение
Предаване на други инфекции
Въздържане от др. Ваксинации / бцж/
Кърмене - поротивопоказано