Лекции по Медицина

14. Скрининг. Критерии за скрининг

В най-широкия смисъл скрининг - това методичен подход, който се използва за откриване на определени заболявания (Група на болести) или факторите, които допринасят за развитието на болестта. За скрининг се извършва така наречената skriniruyuschee изследване, т.е. тестване.

Като метод на изследване, проверка се използва в различни медицински области. Така например, по медицинска генетика - метод за ранно откриване на генетичните, причинени заболявания. Най-успешен е била идентифициране на наследствени метаболитни дефекти.

Ранна диагноза и скрининг
Своевременното откриване на заболяването е от важно значение за крайния резултат от лечението и за обема на хирургичната интервенция. Под скрининг в медицината се разбира прегледи или изследвания на големи групи от лица, без оплаквания или симптоми, целящи откриването в ранен стадий на дадено заболяване. Използват се различни методи и техники.