Лекции по Медицина

8. Анатомо-физиологични особености на детската възраст имащи отношение към рехабилитацията

Развитието на детето се осъществява непрекъснато от момента на раждане до пълната му зрялост. Детската възраст е плод на бъз растеж, развитие и формиране на детето като личност. Темповете на развитие на детето не са еднакви за различните органи и системи през отделните възрастови периоди. Всеки възрастов период се отличава със свои характеристики и особености анатомо-физиологични на приспособяване на реактивността, двигателната дейност, нервнопсихическото развитие и др. При развитието на детето и неговия растеж са идеален пример как количествените натрупвания довеждат до качествени промени, т.е. това е утвърждаване на диалектиката в природата. Ето защо детския организъм не е правилно да се разглежда като мини на възрастния. Така например периода на новороденото се характеризира с развитието на структури имащи отношение към приспособяване към условията на извънредният начин на живот.
Следващият период е кърмаческия. То е свързан с извънредно бързото нарастване на целия организъм. Детето удвоява ръста си и утроява теглото си от раждането от развитието на кости мускули и нервната система зависят овладяването на различни двигателни умения. Те от своя страна осигуряват навременно и правилно нервнопсихическо развитие на детето. В този период то е податливо на влияние на различни фактори на околната среда като храна, облекло, температура, движение.
Следва периодът на ранната възраст от 1 до 3 години и е период на качествените промени. Наблюдава се усъвършенстване на храносмилателната, дихателната, сърдечно съдовата система, както и развитие на второсигналната система.
Следна периодът на предучилищната възраст. Той дава нов тласък на морфологичното развитие. Телесното тегло се удвоява в сравнение с първата година. Налице е научаване на двигателни умения и навици и на фините и координационни действия.
Следва ранна ученическа възраст. Налице е качествена подобряване на условно рефлекторната и мисловна дейност. Наблюдава се почти пълно функционално усъвършенстване на отделните органи и системи.
Следва късна ученическа възраст. Това е пубертета. През него се наблюдава бурен растеж. Наблюдава се утрояване на ръста от раждането, утрояване на теглото от предучилищна възраст. Налице е пълно развитие на организма.
Следва юношеството. Това е преходен период към развитието към възрастен. През този период се извършва само качествени преустройства – момчетата стават мъже, а момичетата жени.
Физикалните фактори се разглеждат във всички възрастови периоди, включително и при новороденото. За правилното прилагане е необходимо да се отчитат изброените анатомо-физиологични особености и най-вече нервната система, ставно-мускулния апарат, сърдечно-съдовата система, терморегулацията, обмяната на веществата и други.