Лекции по Медицина

3. Средства на медицинската рехабилитация

В цялостния възстановителен процес средствата на рехабилитацията играят основна роля. Правилният им подбор може да ускори и съкрати възстановителния период, да спомогне за правилното трудово професионално обучение или преквалификация за пълното или частично ресоциализиране на увредения индивид. Всеки вид рехабилитационна дейност – медицинска, социална или трудово-професионална разполага с богат арсенал от средства и методи за осъществяване на рехабилитационния процес. Средствата, прилагани в медицинската рехабилитация се групират в четири основни групи:
1. Медикаментозни. Тук спадат всички лекарствени средства, които се употребяват самостоятелно или в съчетание с останалите средства. При рехабилитацията на много заболявания или увреди лекарствените средства играят съществена роля дори и в по-късния възстановителен период. Например – възстановяването на инфарктно болен без медикаментозни средства е невъзможно.
2. Физикални. Тези средства не случайно са на второ място. Богатият арсенал и тяхното многообразие създава необходимата предпоставка за активното им участие в рехабилитационния процес и особено в медико-биологичното възстановяване.
3. Ортопедико-хирургични средства. Те се намесват все по-активно в рехабилитационния процес. Не е възможно да се говори за рехабилитация без хирургична или ортопедична намеса при различните травми и заболявания на централната и периферната нервна система, на опорно-двигателния апарат. Важен дял в тези средства на медицинската рехабилитация заемат и редица ортопедични помощни средства, без които е невъзможно да се работи с определен контингент от рехабилитацията.
4. Психотерапевтични средства. В много случаи те заемат първо и водещо място в медицинската рехабилитация, например при редица психични заболявания – те са основни и водещи. В детска и юношеска възраст психопедагогическите средства създават основата, върху която се провежда цялостният рехабилитационен процес.
Физикалните фактори включват:
• Естествените (природни) физикални фактори.
• Реформирани физикални фактори – изкуствени.
• Кинезитерапията, която включва двигателните средства

Кинезитерапевтичните средства делим на:
1. Пасивни:
– Лечебен масаж. Неговите цели в медицинската рехабилитация са разнообразни, но по-основните са: подобряване на лимфо и кръвообръщението; подобряване на трофиката (на храненето); стимулиране на процесите;
– Екстензионната терапия – тя цели по механически път, чрез разтегляне да се премахнат феномените на компресия и оттам да се преодолее дразненето на нервните елементи и съдове. В зависимост на кой сегмент от гръбначния стълб се извършва разтеглянето говорим за цервикална, лумбална, турикална екстензия. Това става с помощта на различни приспособления чрез макари, скрипци, глисонова примка (приспособление, което прилича на оглавник и се поставя под главата – като примка) и тежести. Ако е притиснат нервен ствол в цервикалния дял индивида може да има ограничения във вдигането на ръката. Като се постави екстензия, тогава без проблем вече ръката се вдига – защото се освобождава междупрешленното пространство. Екстензията може да се дели на суха или водна – когато се извършва във водна среда имаме използване на възможностите на водата – химическия и състав, температурата; освен това тялото олеква във водата, отпускането на мускулатурата във водата. Екстензиите могат да бъдат и апаратни – особено в лумбалния дял напоследък много се използват. Потенциране на момента затопляне – той води до релаксия, чрез апаратурата и се прави разтягане. Също механично въздействие чрез вибрационни апарати.
2. Активна:
- различните видове упражнения.
- тук са аналитичната гимнастика.
- използването на механо уреди, които оказват съпротивление и така чрез тях се извършва трениращо действие за засилване силата на мускулатурата.